Nieuws

Voorzitter Uri Rosenthal van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft deze week in een gesprek met de Brabantse gedeputeerde van Agrarische...

Lees meer >

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kiezen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 1 mei a.s. het...

Lees meer >

Tijdens de ALV van 20 maart hebben Ingrid Jansen en Eric Douma hun plannen gepresenteerd om de organisatorische- en beleidsmatige zaken van de POV zo...

Lees meer >

Laatste tweets

De mensen van POV