De POV

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) opgericht door varkenshouders. NVV en LTO (ZLTO, LLTB en LTO Noord) faciliteren de oprichting.

LTO en NVV steunen de nieuwe organisatie en benaderen hun leden en alle varkenshouders in Nederland om lid te worden.

De POV heeft een structuur waarbij de leden-varkenshouders het via een Algemene Leden Vergadering (ALV) voor het zeggen krijgen. De boer aan het roer.

Taken

De POV heeft een aantal taken overgenomen van het Productschap Vee en Vlees op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn, onderzoek- en innovatie en sector PR. De POV is eind 2014 erkend door het Ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat de doelen die de POV nastreeft, passen binnen de EU-verordening voor productenorganisaties. Op basis van deze erkenning heeft de POV de instrumenten in handen om de positie van de Nederlandse varkenshouders richting markt en keten te versterken.

In de Gemeenschappelijke EU Marktordening is een belangrijke rol weggelegd voor productenorganisaties, zoals POV. Met deze geboden ruimte wordt door Brussel beoogd de positie van de primaire producten in de keten te versterken.

Download onze statuten en het huishoudelijkreglement.

De mensen achter de POV

Linda Janssen-Verriet, Voorzitter POV

Eric Stiphout

Eric Holleman

Alfred van Lenthe

Wouter Oude Voshaar

Bart Verhees, Vice-voorzitter

Mark Vossen