Juridische procedure tegen Brabant gestart: dien schadeclaim in!

Varkenshouders in Noord-Brabant kunnen vanaf vandaag schadeclaims indienen tegen de Provincie Noord-Brabant. Hiermee zet de POV - een week nadat Provinciale Staten akkoord ging met het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij - de eerst stap in de juridische procedures die de POV vorige week al aankondigde.

De schadeclaims zijn niet de enige stappen die worden ondernomen tegen het omstreden besluit van Provinciale Staten. ‘Behalve dat wij de provincie aansprakelijk stellen voor de financiële gevolgen van het besluit, starten wij ook een procedure tegen de wettelijke grondslagen van het besluit’, zegt voorzitter Ingrid Jansen van de POV.

Brief voor schadeclaim
De POV heeft vandaag een voorbeeldbrief online gezet, die gedownload kan worden door alle varkenshouders. ‘Dus ook varkenshouders die nog geen lid zijn van de POV. De financiële gevolgen van het provinciale besluit zijn immers zo groot, dat wij alle varkenshouders de kans willen bieden een schadeclaim in te dienen en het besluit aan te vechten’, licht Jansen toe.

Niet rechtmatig
POV heeft juristen de maatregelen laten toetsen aan de wet. ‘De maatregelen die in Brabant zijn afgekondigd, zijn niet rechtmatig’, stelt Jansen.

De Verordening Ruimte (inclusief de Brabantse Zorgvuldigheidsscore, BZV) en de Verordening natuurbescherming dwingen varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen en om bovenwettelijke maatregelen te treffen. Dit leidt voor hen tot meerkosten, niet alleen ten opzichte van het buitenland, maar ook ten opzichte van collega-varkenshouders in andere provincies. Er is daardoor een ongelijk speelveld en de provincie doorbreekt op die manier op een ongeoorloofde manier de marktordening.

Milieuwinst nihil
Ook al zouden die verdergaande (bovenwettelijke) maatregelen wel effectief zijn, dan nog is het niet toegestaan om die te eisen. De daling die veehouders (op basis van berekeningen) door de maatregelen moeten bereiken, zet de provincie namelijk in als ruimte voor economische ontwikkelingen in andere sectoren. De netto milieuwinst is dus nihil. Een wettelijke grondslag om die maatregelen te eisen, ontbreekt. 

Met de aanpassing van de Verordening natuurbescherming wijzigt de provincie bovendien eenzijdig, en daardoor in strijd met de rechtszekerheid, de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant stikstof en Natura 2000. 

Het laatste POV nieuws

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het...

Lees meer >

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar...

Lees meer >

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >