POV wil geld sector-pr mogelijk innen via contributienota

Sector-pr gaat volgend jaar waarschijnlijk onderdeel uitmaken van de contributienota van de POV. POV-voorzitter Ingrid Jansen stelt dat de sector-pr anders georganiseerd moet worden.

'De POV heeft de afgelopen jaren uit de sector zelf middelen bijeengebracht om initiatieven en sector-pr te kunnen ondersteunen. Wij hebben echter geconcludeerd dat het beleid niet voldoende effectief was. De POV was slechts een doorgeefluik van middelen aan organisaties zoals Varkens in Zicht en Varkens Vandaag en andere organisaties die de varkenshouderij promoten. Helaas was het vaak zo dat de discussie niet verder ging dat er niet genoeg middelen waren opgehaald en meer geld nodig was om organisaties in stand te houden.'

Dat betekent volgens de POV dat de sectorpromotie op een andere manier georganiseerd moet worden. 'De kans is aanzienlijk dat het onderdeel wordt van de contributienota volgend jaar en dat de POV zelf de promotie van onze mooie sector oppakt.’

Debat
POV wil de burger, media en politiek nóg meer betrekken bij alles wat er in de varkenshouderij gebeurt. ‘Het debat over de veehouderij in het algemeen en de varkenshouderij in het bijzonder is de laatste jaren verhard. Jansen: 'Wij trekken ons dat aan en moeten dus nog beter laten zien wat er bij ons gebeurt.’

'De varkenssector heeft echter altijd proactief gecommuniceerd en is transparanter dan welke beroepsgroep dan ook', zegt Jansen. 'Via sociale media en via open dagen kan iedereen zien wat er op onze bedrijven gebeurt. Varkenshouders zijn ook op eigen initiatief zeer actief met het contact en de dialoog met de burger. Blijkbaar is dit niet voldoende, gezien de verharding in het debat, waarbij vergelijkingen met Holocaust en Hitler al niet meer worden geschuwd.'

Het wordt volgens de POV-voorzitter steeds moeilijker om een open en eerlijke dialoog te voeren als dit soort dingen over varkenshouders worden gezegd. 'Wij spreken ook de media en de politiek aan op hun verantwoordelijkheid en vragen hen om de sector op basis van feiten te beoordelen en niet steeds in de emotie-versnelling te schieten.'

De POV zal de komende jaren nog meer en nog vaker communiceren met de burger, politiek en media. En de burger, media en politiek nog actiever betrekken bij de sector. 'Hoe we dat precies gaan vormgeven, is onderwerp van gesprek', zegt Jansen. 

Budget 2017
Voor 2017 heeft de POV een budget van 100.000 euro gereserveerd voor sector-pr. Een deel van dit geld wordt besteed aan het onderhouden van de zichtstallen van Varkens in Zicht. ‘Wij vinden dit belangrijk omdat bij dit soort zichtstallen de burgers 365 dagen per jaar terecht kunnen om kennis te maken met de varkenshouderij. Zichtstallen zijn belangrijk voor de dialoog met de burger en het draagvlak voor onze sector in de maatschappij’, zegt Jansen.

Gratis pr- en promotiemateriaal
Het andere deel van de 100.000 euro is gereserveerd voor het gratis vertrekken van pr- en promotiematerialen aan varkenshouders. Deze materialen kunnen zij via de POV bestellen en gebruiken bij open dagen, publieksevenementen en rondleidingen van schoolklassen of andere maatschappelijke groepen.
Jansen: 'Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Elke week wordt wel een aantal pakketten verzonden. Varkenshouders hoeven hier niet zelf voor te betalen, dit doet de POV.'

Advies en ondersteuning
Varkenshouders kunnen ook gratis adviezen krijgen over pr en promotie via de POV. ‘Wij hebben Caroline van der Plas in dienst als fulltime communicatie- en pr-medewerker. Varkenshouders kunnen te allen tijde een beroep doen op haar voor ondersteuning en/of advies over pr-activiteiten. Dit gebeurt ook veelvuldig en waar wij kunnen faciliteren of meehelpen, gebeurt dat ook volop’, stelt Jansen.

Steun
POV steunt en promoot publieksevenementen en open dagen in de varkenshouderij ook regelmatig op de eigen sociale media en via de eigen websites (POV, NVV en LTO). ‘Daarnaast helpen bestuurders van de POV regelmatig mee als vrijwilliger tijdens open dagen en/of andere evenementen bij varkenshouders’, aldus Jansen.

Zelf was de POV-voorzitter afgelopen weekend nog in touw als vrijwilliger bij het Weekend van het Varken bij de familie Van den Berkmortel in Sint-Oedenrode.

 

 

Het laatste POV nieuws

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft besloten per direct alle overleg met het ministerie van Landbouw op te schorten. Aanleiding is de...

Lees meer >

Farmers Defence Force (FDF) organiseert op 1 oktober een boerenprotest in Den Haag. Naar verwachting zullen enkele duizenden boeren deelnemen. Dat...

Lees meer >

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >