POV heeft zienswijze WOB-verzoek RTL beschikbaar

Meerdere  varkenshouders, pluimveehouders en melkveehouders  hebben in de afgelopen dagen een brief van de NVWA ontvangen.

RTL Nieuws gaat een nieuwsuitzending wijden aan welzijnsproblematiek in de veehouderij en heeft daartoe een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek ingediend bij de NVWA, waarin gevraagd wordt de stukken die hier betrekking op hebben openbaar te maken.

Zienswijze (aantekenen van bezwaar) beschikbaar voor leden.

NVWA vraagt in de brief aan de varkenshouders om, indien gewenst, de voor het bedrijf relevante informatie die niet prijs gegeven mag worden anoniem te maken. 

LTO en POV hebben een zienswijze laten opstellen die veehouders die de brief van de NVWA hebben ontvangen kunnen gebruiken om bezwaar te maken tegen de openbaarmaking van de documenten en gegevens die  te herleiden zijn naar de veehouder en/of zijn bedrijfslocatie. 

De zienswijze kan worden aangevraagd bij de servicedesk van de POV. (servicedesk@pov.nl / Telefoon: 088 - 888 66 05)

De zienswijze (bezwaar) moet binnen twee weken na dagtekening van de ontvangen brief aangetekend worden verstuurd. Dat betekent dat uiterlijk deze week de zienswijze verstuurd moet zijn. 

POV gaat dialoog over welzijn varkens nooit uit de weg

RTL heeft aangegeven een nieuwsuitzending te willen maken over dierenwelzijn in de Nederlandse veehouderij. De POV wil hieraan graag meewerken en de dialoog aangaan op basis van feiten. 

De kernprioriteit van elke varkenshouder is dat zijn of haar dieren elke dag de best mogelijke verzorging krijgen om het welzijn van de varkens te garanderen.  Hoe het welzijn verder verbeterd kan worden, is dagelijks onderwerp van gesprek aan de keukentafel. 

Nederland kent een hoog niveau van dierenwelzijn in de varkenshouderij en door NVWA wordt hierop gehandhaafd. Deze controles zijn er juist voor bedoeld om tekortkomingen te signaleren en te zorgen dat deze hersteld worden.  

Het laatste POV nieuws

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de belangenbehartiger die opkomt voor varkenshoudend Nederland. Het bestaansrecht van POV ligt in...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verrast dat ook varkenshouders geconfronteerd gaan worden met een verscherpt toezicht op de...

Lees meer >

De kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is groter dan de insleep uit België. Dat is een van de conclusies uit het overleg over...

Lees meer >

Op 13 september 2018 is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat bij enkele wilde zwijnen Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. Het gaat om drie...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept provincies, wildbeheereenheden (WBE) en terreinbeheerders op alles te doen wat mogelijk is, om...

Lees meer >