Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

Op 1 januari is met het oprichten van een stichting de eerste stap gezet naar het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding. Jan Roefs is aangesteld als directeur/bestuurder en heeft tot taak om de hoge ambities van de ondersteunende partijen om te zetten in een krachtig aanspreekpunt in Nederland op het gebied van mestverwaarding. Jan Roefs heeft ervaring heeft met het vermarkten van meststoffen en heeft in de afgelopen jaren een bestuurlijk netwerk opgebouwd bij de verschillende partijen die in het NCM samenwerken. 

Het NCM wordt een onafhankelijk kenniscentrum voor mestverwerking en verwaarding van organische mestproducten en moet uitgroeien tot een autoriteit op dit gebied. Doel van het NCM is het faciliteren van  mestverwaarding en het bevorderen van de samenwerking in de keten vanuit een gedeelde visie en op basis van onafhankelijke kennis. Naast de opbouw van het kenniscentrum zal het NCM zich  richten op informatieoverdracht. Het uitvoeren van marktverkenningen, projecten en opstellen van de innovatieagenda in samenwerking met ketenpartijen, worden belangrijke activiteiten van het NCM. Ook het wegnemen van handelsbarrières die de export naar andere landen belemmeren  behoort hiertoe.

In het NCM worden de activiteiten van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de op export van mestproducten gerichte activiteiten van Bureau Mestafzet samengevoegd. Het NCM wordt ondersteund door het Ministerie van LNV, een aantal provincies en het bedrijfsleven. 

Het laatste POV nieuws

Deze week heeft u zoals aangekondigd in ons nieuwsbericht van vorige week, opnieuw een mail ontvangen van de POV met daarin het verzoek inzake te...

Lees meer >

De Varkenshouderij zoekt manieren om verantwoord te kunnen stoppen met couperen van staarten bij varkens. Dat gaat niet vanzelf! Varkens houden met...

Lees meer >

Donderdag 15 februari diende het kort geding over de afschaffing van de POR-regeling. De POV, LTO, NVP en Coöperatie DEP spanden deze rechtszaak aan...

Lees meer >

Volg jij een HBO opleiding? Heb jij affiniteit met belangenbehartiging, politiek, communicatie en de agrarische sector? En ben jij op zoek naar een...

Lees meer >

De dreiging vanuit Oost Europa voor insleep van Afrikaanse Varkenspest (AVP) neemt toe. Ook de verspreiding van PED is nog aan de orde van de dag. Een...

Lees meer >