Rendac verhoogt tarieven varkens en biggen met 30 procent

De kosten van de afvoer van dode varkens en dode biggen naar Rendac stijgen met 30 procent. Het afvoertarief per varken stijgt van 2,64 naar 3,44 euro. Het tarief voor biggen gaat van 5,04 naar 6,58 euro. Het ophaaltarief van Rendac bestaat naast een bedrag per dier uit een zogeheten stoptarief.

Het stoptarief voor reguliere stops stijgt met 26 cent van 18,71 naar 18,97 euro. De kosten van een geplande stop (de zogeheten vatenstop) dalen met 6 cent van 13,79 naar 13,73 euro per stop. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurde het tariefvoorstel van Rendac voor 2018 woensdag 31 januari goed. Door deze goedkeuring gaan de nieuwe tarieven met terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar in.

Tekorten uit 2015 en 2016

De kosten voor de verwerking van kadavers tot eindproducten dalen naar verwachting licht. De verkoopopbrengsten van eindproducten en onthuiding zullen in 2018 naar verwachting dalen door de aanhoudende druk op de opbrengst van huiden. Verder is door lagere verkoopopbrengsten dan ingeschat is een tekort ontstaan over 2016. In 2016 is ook besloten om de tekorten over 2015 niet volledig te verreken in de tarieven van 2017, maar gefaseerd over de tarieven van 2017, 2018 en 2019. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen stijgt het tarief per dier met gemiddeld 30 procent.

POV niet eens met verhoging 

De POV heeft aangegeven niet eens te zijn met de verhoging. POV maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van de tarieven die al een aantal jaren achter elkaar fors zijn gestegen. De POV wil aandringen op meer inspanningen van Rendac en het ministerie van LNV om de kosten te beheersen en de opbrengsten te verbeteren en de huidige systematiek kritisch onder de loep te nemen. Dit zal opnieuw worden besproken in een overleg op 28 maart.  

Het laatste POV nieuws

Deze week heeft u zoals aangekondigd in ons nieuwsbericht van vorige week, opnieuw een mail ontvangen van de POV met daarin het verzoek inzake te...

Lees meer >

De Varkenshouderij zoekt manieren om verantwoord te kunnen stoppen met couperen van staarten bij varkens. Dat gaat niet vanzelf! Varkens houden met...

Lees meer >

Donderdag 15 februari diende het kort geding over de afschaffing van de POR-regeling. De POV, LTO, NVP en Coöperatie DEP spanden deze rechtszaak aan...

Lees meer >

Volg jij een HBO opleiding? Heb jij affiniteit met belangenbehartiging, politiek, communicatie en de agrarische sector? En ben jij op zoek naar een...

Lees meer >

De dreiging vanuit Oost Europa voor insleep van Afrikaanse Varkenspest (AVP) neemt toe. Ook de verspreiding van PED is nog aan de orde van de dag. Een...

Lees meer >