POV zoekt Beleidsadviseur Varkenshouderij Diergezondheid en Dierenwelzijn

Binnen het beleidsteam van de POV is een vacature ontstaan voor:

Beleidsadviseur Varkenshouderij Diergezondheid en Dierenwelzijn

(21 uur per week, standplaats Ede)

Het hoofdkantoor van de POV is recentelijk gevestigd in Ede. 

In deze functie draag je bij aan de belangenbehartiging voor de varkenssector binnen de POV. Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke onderwerpen voor de varkenshouderij. Afstemming hierover tussen de dierlijke sectoren en met de belangrijkste externe stakeholders is cruciaal voor een succesvolle belangenbehartiging. Daarom zoeken wij een beleidsadviseur met enkele jaren werkervaring die voor de varkenshouderij het dossier

diergezondheid en dierenwelzijn invulling geeft en daarnaast zorgt voor de afstemming met de verschillende brancheorganisaties van de dierlijke sectoren, LTO-organisaties en relevante stakeholders.

Functie-inhoud

Signaleren van relevante knelpunten, ontwikkelen van beleid en voeren van regie over de landelijke belangenbehartiging op het betreffende dossier.

Volwaardig sparringpartner voor bestuurders, met name de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de portefeuille diergezondheid en dierenwelzijn.

Onderhouden van contacten met relevante marktpartijen en overheden.

Binnen het netwerk positie geven aan de belangen van agrarische ondernemers.

In- en externe communicatie.

Functie-eisen

Kennis van vraagstukken van agrarische ondernemers en hun gezinnen en de maatschappelijke en politieke omgeving waarin agrariërs ondernemen.

Vertalen van lange termijnvisies naar concrete acties en sturing geven aan processen.

Resultaatgericht, ondernemend en communicatief.

Ervaring met bestuurlijke en politieke processen.

Relevante kennis van de varkenshouderij en van diergezondheid en dierenwelzijn.

Tweede stap in carrière. 

Opleiding op HBO- of academisch niveau.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is een sectorale belangenorganisatie binnen de Varkenshouderij. De POV is in juli 2014 opgericht door 17 varkenshouders. Het doel van de POV is het scheppen van gunstige voorwaarden voor de varkenshouderijbedrijven en het behartigen van de belangen in de varkenshouderij. 

Solliciteren?

Je schriftelijke sollicitatie kun je voor 20 februari richten aan POV, afdeling P&O, t.a.v. Annemieke Eggink, Postbus 240, 8000 AE Zwolle, E vacature@pov.nl.

Mocht je vragen hebben over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met Ingrid Jansen, voorzitter POV, T 06 - 46603592, E ijansen@pov.nl. 

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >