POV zoekt Beleidsadviseur Varkenshouderij Diergezondheid en Dierenwelzijn

Binnen het beleidsteam van de POV is een vacature ontstaan voor:

Beleidsadviseur Varkenshouderij Diergezondheid en Dierenwelzijn

(21 uur per week, standplaats Ede)

Het hoofdkantoor van de POV is recentelijk gevestigd in Ede. 

In deze functie draag je bij aan de belangenbehartiging voor de varkenssector binnen de POV. Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke onderwerpen voor de varkenshouderij. Afstemming hierover tussen de dierlijke sectoren en met de belangrijkste externe stakeholders is cruciaal voor een succesvolle belangenbehartiging. Daarom zoeken wij een beleidsadviseur met enkele jaren werkervaring die voor de varkenshouderij het dossier

diergezondheid en dierenwelzijn invulling geeft en daarnaast zorgt voor de afstemming met de verschillende brancheorganisaties van de dierlijke sectoren, LTO-organisaties en relevante stakeholders.

Functie-inhoud

Signaleren van relevante knelpunten, ontwikkelen van beleid en voeren van regie over de landelijke belangenbehartiging op het betreffende dossier.

Volwaardig sparringpartner voor bestuurders, met name de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de portefeuille diergezondheid en dierenwelzijn.

Onderhouden van contacten met relevante marktpartijen en overheden.

Binnen het netwerk positie geven aan de belangen van agrarische ondernemers.

In- en externe communicatie.

Functie-eisen

Kennis van vraagstukken van agrarische ondernemers en hun gezinnen en de maatschappelijke en politieke omgeving waarin agrariërs ondernemen.

Vertalen van lange termijnvisies naar concrete acties en sturing geven aan processen.

Resultaatgericht, ondernemend en communicatief.

Ervaring met bestuurlijke en politieke processen.

Relevante kennis van de varkenshouderij en van diergezondheid en dierenwelzijn.

Tweede stap in carrière. 

Opleiding op HBO- of academisch niveau.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is een sectorale belangenorganisatie binnen de Varkenshouderij. De POV is in juli 2014 opgericht door 17 varkenshouders. Het doel van de POV is het scheppen van gunstige voorwaarden voor de varkenshouderijbedrijven en het behartigen van de belangen in de varkenshouderij. 

Solliciteren?

Je schriftelijke sollicitatie kun je voor 20 februari richten aan POV, afdeling P&O, t.a.v. Annemieke Eggink, Postbus 240, 8000 AE Zwolle, E vacature@pov.nl.

Mocht je vragen hebben over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met Ingrid Jansen, voorzitter POV, T 06 - 46603592, E ijansen@pov.nl. 

Het laatste POV nieuws

De varkenshouderij kreeg vorige week opnieuw te maken met een grote stalbrand. Het is helaas een gegeven dat partijen als Varkens in Nood en de Partij...

Lees meer >

Actiegroep Burning Souls zegt ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwkringen, waardoor zij afgelopen zaterdag haar wake voor de 2.500 omgekomen...

Lees meer >

De EU-wetgeving vraagt lidstaten toe te werken naar een stop op het couperen van varkensstaarten. In het voorjaar van 2018 is een netwerk opgestart...

Lees meer >

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie...

Lees meer >

De POV en LTO Nederland hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in...

Lees meer >