POV zoekt Beleidsadviseur Varkenshouderij Diergezondheid en Dierenwelzijn

Binnen het beleidsteam van de POV is een vacature ontstaan voor:

Beleidsadviseur Varkenshouderij Diergezondheid en Dierenwelzijn

(21 uur per week, standplaats Ede)

Het hoofdkantoor van de POV is recentelijk gevestigd in Ede. 

In deze functie draag je bij aan de belangenbehartiging voor de varkenssector binnen de POV. Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke onderwerpen voor de varkenshouderij. Afstemming hierover tussen de dierlijke sectoren en met de belangrijkste externe stakeholders is cruciaal voor een succesvolle belangenbehartiging. Daarom zoeken wij een beleidsadviseur met enkele jaren werkervaring die voor de varkenshouderij het dossier

diergezondheid en dierenwelzijn invulling geeft en daarnaast zorgt voor de afstemming met de verschillende brancheorganisaties van de dierlijke sectoren, LTO-organisaties en relevante stakeholders.

Functie-inhoud

Signaleren van relevante knelpunten, ontwikkelen van beleid en voeren van regie over de landelijke belangenbehartiging op het betreffende dossier.

Volwaardig sparringpartner voor bestuurders, met name de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de portefeuille diergezondheid en dierenwelzijn.

Onderhouden van contacten met relevante marktpartijen en overheden.

Binnen het netwerk positie geven aan de belangen van agrarische ondernemers.

In- en externe communicatie.

Functie-eisen

Kennis van vraagstukken van agrarische ondernemers en hun gezinnen en de maatschappelijke en politieke omgeving waarin agrariërs ondernemen.

Vertalen van lange termijnvisies naar concrete acties en sturing geven aan processen.

Resultaatgericht, ondernemend en communicatief.

Ervaring met bestuurlijke en politieke processen.

Relevante kennis van de varkenshouderij en van diergezondheid en dierenwelzijn.

Tweede stap in carrière. 

Opleiding op HBO- of academisch niveau.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is een sectorale belangenorganisatie binnen de Varkenshouderij. De POV is in juli 2014 opgericht door 17 varkenshouders. Het doel van de POV is het scheppen van gunstige voorwaarden voor de varkenshouderijbedrijven en het behartigen van de belangen in de varkenshouderij. 

Solliciteren?

Je schriftelijke sollicitatie kun je voor 20 februari richten aan POV, afdeling P&O, t.a.v. Annemieke Eggink, Postbus 240, 8000 AE Zwolle, E vacature@pov.nl.

Mocht je vragen hebben over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met Ingrid Jansen, voorzitter POV, T 06 - 46603592, E ijansen@pov.nl. 

Het laatste POV nieuws

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma hebben deze week besloten vervroegd hun functies neer te leggen. Eerder kondigden beiden...

Lees meer >

De POV zoekt varkenshouders die willen meedoen aan een vervolgonderzoek naar de succesfactoren van een laag antibioticagebruik.

Er is geen standaard...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de belangenbehartiger die opkomt voor varkenshoudend Nederland. Het bestaansrecht van POV ligt in...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verrast dat ook varkenshouders geconfronteerd gaan worden met een verscherpt toezicht op de...

Lees meer >

De kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is groter dan de insleep uit België. Dat is een van de conclusies uit het overleg over...

Lees meer >