14 maart: Informatiebijeenkomst Holland Varken

Speciaal voor varkenshouders organiseren de POV en de COV een informatiebijeenkomst over het ketenkwaliteitssysteem Holland Varken. Waarom is het ontwikkeld, hoe werkt het en wat betekent dit voor u als varkenshouder?

Afnemers van varkens(vlees) in binnen- en buitenland vragen in toenemende mate om garanties en transparantie op het gebied van onder andere voedselveiligheid, diergezondheid, dierwelzijn en milieu. Het is daarom van cruciaal belang om tot één kwaliteitsmaatstaaf in de Nederlandse varkenshouderij te komen. Met Holland Varken geven POV en COV hier invulling aan.

Tijdens de informatiebijeenkomst zal Holland Varken vanuit diverse kanten belicht worden door:

  • Paul Bleumink, projectleider Holland Varken
  • Ingrid Jansen, voorzitter POV
  • Jos Goebbels, voorzitter COV
  • Bert Urlings, Corporate Director Quality Assurance bij Vion Food Group

Er is veel ruimte om uw vragen te stellen. 

U bent 14 maart van harte welkom om 19.30 uur in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, 6604 CM in Wijchen.

Het laatste POV nieuws

In de media verschijnen berichten dat uit niet-gepubliceerd onderzoek blijkt dat de geurreductie van combiluchtwassers lager is dan in de normen is...

Lees meer >

Vandaag zijn op MijnPOV de stukken beschikbaar gesteld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) op...

Lees meer >

Vandaag hebben we u in onze wekelijkse nieuwsbrief geïnformeerd over het kwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken en de belangrijke rol die Holland...

Lees meer >

Het ketenkwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken speelt een belangrijke rol bij de huidige en toekomstige verwaarding van varkens en varkensvlees. Niet...

Lees meer >

De ALV is op 26 maart a.s. in Zalencentrum De Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren. Op de ALV kunt u als lid onder het motto ‘de boer aan het roer’,...

Lees meer >