POV verontrust over uitkomsten onderzoek geurreductie combiwassers

De POV is zeer verontrust over de uitkomsten van het onderzoek geurreductie gecombineerde luchtwassers. In plaats van de gemiddelde vastgestelde geurreductie van 70-85% behalen combiwassers in werkelijkheid slechts een geurreductie van 40-50%. Dit terwijl de varkenshouders die combiwassers aanschaften, juist investeerden in zo min mogelijk hinder voor de omgeving. 

Dinsdag 3 april heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat mede namens minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid het onderzoeksrapport van Wageningen UR aangeboden aan de Tweede Kamer. In het onderzoek is op zo’n vijftig bedrijven met luchtwassers de geurreductie gemeten. Uitkomst is dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan beloofd. De biologische en chemische luchtwassers behalen wel de geurreductie waarvoor ze erkend zijn.  

Verontrustend

In Nederland worden zo’n 1200 gecombineerde luchtwassers toegepast. Deze luchtwassers zijn getoetst volgens een Europees erkend meetprotocol. De reductiepercentages zijn vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Op basis van deze reductiepercentages hebben varkenshouders hun bedrijfsplannen opgesteld en hebben overheden de vergunningen aan deze bedrijven verleend. Veel varkenshouders kozen voor de nieuwste type luchtwassers, combiluchtwassers, juist omdat hiermee zowel een flinke reductie op geur, ammoniak als fijnstof zou zijn te behalen. Het is daarom zeer verontrustend dat de normen waarop deze plannen en vergunningen zijn gebaseerd, nu niet kloppen met de werkelijkheid. De POV is van mening dat bedrijven die reeds geïnvesteerd hebben in deze luchtwassers niet gelag mogen betalen.

Oorzaak achterhalen

Op dit moment is niet bekend wat de exacte oorzaak is van de tegenvallende resultaten van combiwassers. De POV wil samen met betrokken overheden en fabrikanten van combiwassers op zoek naar de oorzaken van de tegenvallende resultaten en de oplossingsrichtingen. Ingrid Jansen, voorzitter POV: “Het is evident dat de dat de varkenshouder geen blaam treft en dat verantwoordelijkheid in deze kwestie volledig bij de overheid ligt.” 

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >