POV verontrust over uitkomsten onderzoek geurreductie combiwassers

De POV is zeer verontrust over de uitkomsten van het onderzoek geurreductie gecombineerde luchtwassers. In plaats van de gemiddelde vastgestelde geurreductie van 70-85% behalen combiwassers in werkelijkheid slechts een geurreductie van 40-50%. Dit terwijl de varkenshouders die combiwassers aanschaften, juist investeerden in zo min mogelijk hinder voor de omgeving. 

Dinsdag 3 april heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat mede namens minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid het onderzoeksrapport van Wageningen UR aangeboden aan de Tweede Kamer. In het onderzoek is op zo’n vijftig bedrijven met luchtwassers de geurreductie gemeten. Uitkomst is dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan beloofd. De biologische en chemische luchtwassers behalen wel de geurreductie waarvoor ze erkend zijn.  

Verontrustend

In Nederland worden zo’n 1200 gecombineerde luchtwassers toegepast. Deze luchtwassers zijn getoetst volgens een Europees erkend meetprotocol. De reductiepercentages zijn vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Op basis van deze reductiepercentages hebben varkenshouders hun bedrijfsplannen opgesteld en hebben overheden de vergunningen aan deze bedrijven verleend. Veel varkenshouders kozen voor de nieuwste type luchtwassers, combiluchtwassers, juist omdat hiermee zowel een flinke reductie op geur, ammoniak als fijnstof zou zijn te behalen. Het is daarom zeer verontrustend dat de normen waarop deze plannen en vergunningen zijn gebaseerd, nu niet kloppen met de werkelijkheid. De POV is van mening dat bedrijven die reeds geïnvesteerd hebben in deze luchtwassers niet gelag mogen betalen.

Oorzaak achterhalen

Op dit moment is niet bekend wat de exacte oorzaak is van de tegenvallende resultaten van combiwassers. De POV wil samen met betrokken overheden en fabrikanten van combiwassers op zoek naar de oorzaken van de tegenvallende resultaten en de oplossingsrichtingen. Ingrid Jansen, voorzitter POV: “Het is evident dat de dat de varkenshouder geen blaam treft en dat verantwoordelijkheid in deze kwestie volledig bij de overheid ligt.” 

Het laatste POV nieuws

Dagblad Trouw gaat een opinieonderzoek onder 15.000 boeren uitvoeren, om hen een stem te geven in het landbouwdebat dat wordt gevoerd. De uitslag van...

Lees meer >

Volgens LTO Nederland staan in het vandaag gepubliceerde advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) voor de landbouw geen nieuwe...

Lees meer >

De POV is zeer verontrust over de uitkomsten van het onderzoek geurreductie gecombineerde luchtwassers. In plaats van de gemiddelde vastgestelde...

Lees meer >

Eén Varkensgeluid maken we samen. Veel varkenshouders staan achter deze gedachte. Dat horen we van verschillende kanten. Het huzarenstuk om van twee...

Lees meer >

De POV is teleurgesteld over de boodschap vanuit de Europese Commissie inzake de verlenging van derogatie. Wij hebben veel inzet gepleegd om...

Lees meer >