Dagblad Trouw betrekt boer in landbouwdebat

Dagblad Trouw gaat een opinieonderzoek onder 15.000 boeren uitvoeren, om hen een stem te geven in het landbouwdebat dat wordt gevoerd. De uitslag van de het onderzoek wordt gepubliceerd in een speciale bijlage van de krant, ‘De Staat van de Boer’.

Het onderzoek is een samenwerking met uitgeverij Agrio, van onder meer PigBusiness. De uitgeverij uit ’s-Heerenberg zal ook beschikken over de onderzoeksresultaten. De informatie uit het onderzoek is basis voor berichtgeving over de sector. Agrio maakte zich al eerder hard om de boeren een stem te geven, onder meer door het evenement ‘Kom, we geven de landbouw de schuld’ te organiseren.

Trouw vindt dat de boer zelf mee moet doen in de discussie over de sector. „Het agrarisch bedrijf haalt de afgelopen jaren veelvuldig de media, vaak negatief”, aldus de krant. „Het gaat dan over te veel mest, dierziekten, gewasbescherming en maatregelen die vanuit Brussel en Den Haag worden opgelegd.” Omdat de discussie veelal tussen landelijke politici speelt, wil Trouw boeren betrekken door hun stem te laten horen. Het onderzoek ligt in handen van het Wageningse bureau Geelen Consultancy en wordt begeleid door Wageningen Universiteit.

Digitale vragenlijst

Aan de hand van een digitale enquête met vragen en stellingen kunnen de boeren en tuinders laten weten wat zij van bepaalde onderwerpen vinden. Deelnemers wordt daarnaast gevraagd om minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rapportcijfer te geven.

Boeren die mee willen doen aan het onderzoek kunnen de enquête hier invullen. Deelname zal ongeveer zeven minuten in beslag nemen.

Het laatste POV nieuws

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de emissiefactoren voor geur van gecombineerde luchtwassers en biologische luchtwassers fors...

Lees meer >

Het aantal stalbranden moet terug. Daarom komen Dierenbescherming, Het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en...

Lees meer >

Op maandag 16 en dinsdag 17 juli worden temperaturen van 27 graden of meer voorspeld door het KNMI. Dat betekent dat het hitteprotocol op deze dagen...

Lees meer >

In de afgelopen maanden heeft de varkenssector stevig onderhandeld met het ministerie van LNV over de inhoud van het hoofdlijnenakkoord. Daar was alle...

Lees meer >

POV heeft samen met WUR en projectpartners uit het bedrijfsleven een onderzoeksvoorstel ‘Beter klimaat in varkensstallen’ opgesteld. Deze is voor...

Lees meer >