Dagblad Trouw betrekt boer in landbouwdebat

Dagblad Trouw gaat een opinieonderzoek onder 15.000 boeren uitvoeren, om hen een stem te geven in het landbouwdebat dat wordt gevoerd. De uitslag van de het onderzoek wordt gepubliceerd in een speciale bijlage van de krant, ‘De Staat van de Boer’.

Het onderzoek is een samenwerking met uitgeverij Agrio, van onder meer PigBusiness. De uitgeverij uit ’s-Heerenberg zal ook beschikken over de onderzoeksresultaten. De informatie uit het onderzoek is basis voor berichtgeving over de sector. Agrio maakte zich al eerder hard om de boeren een stem te geven, onder meer door het evenement ‘Kom, we geven de landbouw de schuld’ te organiseren.

Trouw vindt dat de boer zelf mee moet doen in de discussie over de sector. „Het agrarisch bedrijf haalt de afgelopen jaren veelvuldig de media, vaak negatief”, aldus de krant. „Het gaat dan over te veel mest, dierziekten, gewasbescherming en maatregelen die vanuit Brussel en Den Haag worden opgelegd.” Omdat de discussie veelal tussen landelijke politici speelt, wil Trouw boeren betrekken door hun stem te laten horen. Het onderzoek ligt in handen van het Wageningse bureau Geelen Consultancy en wordt begeleid door Wageningen Universiteit.

Digitale vragenlijst

Aan de hand van een digitale enquête met vragen en stellingen kunnen de boeren en tuinders laten weten wat zij van bepaalde onderwerpen vinden. Deelnemers wordt daarnaast gevraagd om minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rapportcijfer te geven.

Boeren die mee willen doen aan het onderzoek kunnen de enquête hier invullen. Deelname zal ongeveer zeven minuten in beslag nemen.

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >