Nationaal Hitte protocol inwerking

De weersverwachting voor dinsdag 8 mei voorspelt een temperatuur van 27 graden in De Bilt. Dit houdt in dat het Nationaal Hitte protocol weer inwerking treedt en de NVWA haar tropenrooster weer aanbiedt.

Dit houdt in dat de NVWA de werkzaamheden voor exportkeuringen zal aanvangen vanaf 4.00 uur tot 22.00 uur. Daarnaast zullen de slachterijen gebruik kunnen maken van het tropenrooster waardoor zij slachttijden kunnen vervroegen.

Export

De export van slachtvarkens worden momenteel nog uitgezonderd, omdat geen afspraken zijn gemaakt met de buitenlandse slachterijen om ervoor te zorgen dat de dieren daar niet in een wachtrij te recht komen.

Varkenshouders kunnen in de planning van hun werkzaamheden gebruik maken van dit tropenrooster. 

Voorzorgsmaatregelen

De POV raadt varkenshouders aan tijdens de warme dagen voorzorgsmaatregelen te nemen om het klimaat in de stallen zo aangenaam mogelijk te houden voor mens en dier. 

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >