Nationaal Hitte protocol inwerking

De weersverwachting voor dinsdag 8 mei voorspelt een temperatuur van 27 graden in De Bilt. Dit houdt in dat het Nationaal Hitte protocol weer inwerking treedt en de NVWA haar tropenrooster weer aanbiedt.

Dit houdt in dat de NVWA de werkzaamheden voor exportkeuringen zal aanvangen vanaf 4.00 uur tot 22.00 uur. Daarnaast zullen de slachterijen gebruik kunnen maken van het tropenrooster waardoor zij slachttijden kunnen vervroegen.

Export

De export van slachtvarkens worden momenteel nog uitgezonderd, omdat geen afspraken zijn gemaakt met de buitenlandse slachterijen om ervoor te zorgen dat de dieren daar niet in een wachtrij te recht komen.

Varkenshouders kunnen in de planning van hun werkzaamheden gebruik maken van dit tropenrooster. 

Voorzorgsmaatregelen

De POV raadt varkenshouders aan tijdens de warme dagen voorzorgsmaatregelen te nemen om het klimaat in de stallen zo aangenaam mogelijk te houden voor mens en dier. 

Het laatste POV nieuws

De POV heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee varkenshouders hun bezwaren tegen de aanpassingen kunnen indienen. Hoe meer ondernemers en...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland als belangenbehartigers, afvaardiging van agrarische adviesbureaus en...

Lees meer >

De weersverwachting voor de komende dagen voorspelt een temperatuur van 27 graden of meer in De Bilt. Dit houdt in dat het Nationaal Hitte protocol...

Lees meer >

De vele ammoniakmaatregelen in de afgelopen 30 jaar hebben geen meetbaar effect op de hoeveelheid ammoniak in de lucht opgeleverd. Dit blijkt...

Lees meer >

Steeds meer bezorgde varkenshouders bellen ons met het signaal dat de afzet van varkensmest zeer moeizaam verloopt. De afzet in het voorjaar was...

Lees meer >