Draagvlak dierlijke mest vergroten via proef met dunne fractie varkensmest

Op initiatief van de POV wordt een proef gedaan met dunne fractie varkensmest op maisland. Dit ter vervanging van kunstmest. Hiermee wil de POV kennis opdoen en het draagvlak voor varkensmest vergroten. 

Op 4 mei 2018 is een maïsperceel van de familie Gersen in Markelo ingezaaid. Dit perceel wordt gebruikt als proefveld voor de toepassing van dunne fractie uit varkensmest. De proef wordt ondersteund door Mineral Valley Twente. “De bedoeling is dat we met deze proef meer leren over de toepassing van dunne fractie varkensmest en het draagvlak voor een optimale toepassing van dierlijke mineralen vergroten.

Straks ook proefvelden gras

Op het proefveld worden de resultaten van de toepassing van de dunne fractie uit varkensmest, vergeleken met de toepassing van kunstmest. Het project wordt begeleid door Herman van Schooten van de Wageningen Universiteit. Waterschap Vechtstromen brengt de effecten op het milieu in kaart. Het proefveld in Markelo is een eerste in een reeks proefvelden in Twente. In 2019 zullen ook proefvelden met gras worden aangelegd.

Voordelen

De varkenshouderij werkt door middel van scheiding en verwerking aan diverse mineralenstromen. Belangrijk is deze stromen af te stemmen op de vraag vanuit de sector. Er zijn diverse voordelen aan bewerkte mineralenstromen: het maakt bemesting op maat mogelijk, draagt bij aan de ambitie voor mest- en mineralenverwaarding en vermindert de uitstoot van CO2. Uiteindelijke doel is de kringlopen te sluiten en daarmee de economie een impuls te geven.

Het laatste POV nieuws

De POV heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee varkenshouders hun bezwaren tegen de aanpassingen kunnen indienen. Hoe meer ondernemers en...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland als belangenbehartigers, afvaardiging van agrarische adviesbureaus en...

Lees meer >

De weersverwachting voor de komende dagen voorspelt een temperatuur van 27 graden of meer in De Bilt. Dit houdt in dat het Nationaal Hitte protocol...

Lees meer >

De vele ammoniakmaatregelen in de afgelopen 30 jaar hebben geen meetbaar effect op de hoeveelheid ammoniak in de lucht opgeleverd. Dit blijkt...

Lees meer >

Steeds meer bezorgde varkenshouders bellen ons met het signaal dat de afzet van varkensmest zeer moeizaam verloopt. De afzet in het voorjaar was...

Lees meer >