Draagvlak dierlijke mest vergroten via proef met dunne fractie varkensmest

Op initiatief van de POV wordt een proef gedaan met dunne fractie varkensmest op maisland. Dit ter vervanging van kunstmest. Hiermee wil de POV kennis opdoen en het draagvlak voor varkensmest vergroten. 

Op 4 mei 2018 is een maïsperceel van de familie Gersen in Markelo ingezaaid. Dit perceel wordt gebruikt als proefveld voor de toepassing van dunne fractie uit varkensmest. De proef wordt ondersteund door Mineral Valley Twente. “De bedoeling is dat we met deze proef meer leren over de toepassing van dunne fractie varkensmest en het draagvlak voor een optimale toepassing van dierlijke mineralen vergroten.

Straks ook proefvelden gras

Op het proefveld worden de resultaten van de toepassing van de dunne fractie uit varkensmest, vergeleken met de toepassing van kunstmest. Het project wordt begeleid door Herman van Schooten van de Wageningen Universiteit. Waterschap Vechtstromen brengt de effecten op het milieu in kaart. Het proefveld in Markelo is een eerste in een reeks proefvelden in Twente. In 2019 zullen ook proefvelden met gras worden aangelegd.

Voordelen

De varkenshouderij werkt door middel van scheiding en verwerking aan diverse mineralenstromen. Belangrijk is deze stromen af te stemmen op de vraag vanuit de sector. Er zijn diverse voordelen aan bewerkte mineralenstromen: het maakt bemesting op maat mogelijk, draagt bij aan de ambitie voor mest- en mineralenverwaarding en vermindert de uitstoot van CO2. Uiteindelijke doel is de kringlopen te sluiten en daarmee de economie een impuls te geven.

Het laatste POV nieuws

De varkenshouderij kreeg vorige week opnieuw te maken met een grote stalbrand. Het is helaas een gegeven dat partijen als Varkens in Nood en de Partij...

Lees meer >

Actiegroep Burning Souls zegt ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwkringen, waardoor zij afgelopen zaterdag haar wake voor de 2.500 omgekomen...

Lees meer >

De EU-wetgeving vraagt lidstaten toe te werken naar een stop op het couperen van varkensstaarten. In het voorjaar van 2018 is een netwerk opgestart...

Lees meer >

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie...

Lees meer >

De POV en LTO Nederland hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in...

Lees meer >