POV pakt blootstellingsonderzoek collectief op

De arbeidsinspectiedienst SZW voert momenteel inspecties uit op varkensbedrijven. De inspecteurs controleren op arbo-omstandigheden en veiligheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen. Varkenshouders waar inspecties uitgevoerd worden, krijgen de opdracht een blootstellingsonderzoek uit te voeren. De POV pakt dat collectief op, voor al haar leden. 

De inspecties zijn in volle gang.  De inspecties leveren praktische tips en adviezen op, die gewaardeerd worden door varkenshouders. Denk bijvoorbeeld aan bouten van silopoten die er uit zijn of kabels die niet beveiligd zijn. Aspecten waar je als varkenshouder overheen kijkt. Kleine moeite om het op te lossen waardoor de veiligheid op het bedrijf verbetert. 

Daarnaast vragen de inspecteurs aandacht voor klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen die er werken. Niet bedoeld om te meten en te sanctioneren, maar om het bewustzijn te vergroten. We weten te weinig over het effect van klimaat in de stal op gezondheid van de mensen die in de stal werken.. Inspectiedienst SZW zet hier druk op door varkenshouders die bezoek krijgen, te verplichten een blootstellingsonderzoek te doen. Echter dit onderzoek is financieel niet te dragen door individuele varkenshouders. De POV pakt dit onderzoek daarom collectief op, voor al haar leden. We zijn hierover in gesprek met SZW, Stigas, FNV en onderzoeksbureaus. Varkenshouders die inspecteurs ontvangen en een blootstellingsonderzoek moeten laten doen, kunnen naar de POV verwijzen.

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >