POV pakt blootstellingsonderzoek collectief op

De arbeidsinspectiedienst SZW voert momenteel inspecties uit op varkensbedrijven. De inspecteurs controleren op arbo-omstandigheden en veiligheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen. Varkenshouders waar inspecties uitgevoerd worden, krijgen de opdracht een blootstellingsonderzoek uit te voeren. De POV pakt dat collectief op, voor al haar leden. 

De inspecties zijn in volle gang.  De inspecties leveren praktische tips en adviezen op, die gewaardeerd worden door varkenshouders. Denk bijvoorbeeld aan bouten van silopoten die er uit zijn of kabels die niet beveiligd zijn. Aspecten waar je als varkenshouder overheen kijkt. Kleine moeite om het op te lossen waardoor de veiligheid op het bedrijf verbetert. 

Daarnaast vragen de inspecteurs aandacht voor klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen die er werken. Niet bedoeld om te meten en te sanctioneren, maar om het bewustzijn te vergroten. We weten te weinig over het effect van klimaat in de stal op gezondheid van de mensen die in de stal werken.. Inspectiedienst SZW zet hier druk op door varkenshouders die bezoek krijgen, te verplichten een blootstellingsonderzoek te doen. Echter dit onderzoek is financieel niet te dragen door individuele varkenshouders. De POV pakt dit onderzoek daarom collectief op, voor al haar leden. We zijn hierover in gesprek met SZW, Stigas, FNV en onderzoeksbureaus. Varkenshouders die inspecteurs ontvangen en een blootstellingsonderzoek moeten laten doen, kunnen naar de POV verwijzen.

Het laatste POV nieuws

De varkenshouderij kreeg vorige week opnieuw te maken met een grote stalbrand. Het is helaas een gegeven dat partijen als Varkens in Nood en de Partij...

Lees meer >

Actiegroep Burning Souls zegt ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwkringen, waardoor zij afgelopen zaterdag haar wake voor de 2.500 omgekomen...

Lees meer >

De EU-wetgeving vraagt lidstaten toe te werken naar een stop op het couperen van varkensstaarten. In het voorjaar van 2018 is een netwerk opgestart...

Lees meer >

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie...

Lees meer >

De POV en LTO Nederland hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in...

Lees meer >