POV pakt blootstellingsonderzoek collectief op

De arbeidsinspectiedienst SZW voert momenteel inspecties uit op varkensbedrijven. De inspecteurs controleren op arbo-omstandigheden en veiligheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen. Varkenshouders waar inspecties uitgevoerd worden, krijgen de opdracht een blootstellingsonderzoek uit te voeren. De POV pakt dat collectief op, voor al haar leden. 

De inspecties zijn in volle gang.  De inspecties leveren praktische tips en adviezen op, die gewaardeerd worden door varkenshouders. Denk bijvoorbeeld aan bouten van silopoten die er uit zijn of kabels die niet beveiligd zijn. Aspecten waar je als varkenshouder overheen kijkt. Kleine moeite om het op te lossen waardoor de veiligheid op het bedrijf verbetert. 

Daarnaast vragen de inspecteurs aandacht voor klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen die er werken. Niet bedoeld om te meten en te sanctioneren, maar om het bewustzijn te vergroten. We weten te weinig over het effect van klimaat in de stal op gezondheid van de mensen die in de stal werken.. Inspectiedienst SZW zet hier druk op door varkenshouders die bezoek krijgen, te verplichten een blootstellingsonderzoek te doen. Echter dit onderzoek is financieel niet te dragen door individuele varkenshouders. De POV pakt dit onderzoek daarom collectief op, voor al haar leden. We zijn hierover in gesprek met SZW, Stigas, FNV en onderzoeksbureaus. Varkenshouders die inspecteurs ontvangen en een blootstellingsonderzoek moeten laten doen, kunnen naar de POV verwijzen.

Het laatste POV nieuws

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma hebben deze week besloten vervroegd hun functies neer te leggen. Eerder kondigden beiden...

Lees meer >

De POV zoekt varkenshouders die willen meedoen aan een vervolgonderzoek naar de succesfactoren van een laag antibioticagebruik.

Er is geen standaard...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de belangenbehartiger die opkomt voor varkenshoudend Nederland. Het bestaansrecht van POV ligt in...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verrast dat ook varkenshouders geconfronteerd gaan worden met een verscherpt toezicht op de...

Lees meer >

De kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is groter dan de insleep uit België. Dat is een van de conclusies uit het overleg over...

Lees meer >