POV pakt blootstellingsonderzoek collectief op

De arbeidsinspectiedienst SZW voert momenteel inspecties uit op varkensbedrijven. De inspecteurs controleren op arbo-omstandigheden en veiligheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen. Varkenshouders waar inspecties uitgevoerd worden, krijgen de opdracht een blootstellingsonderzoek uit te voeren. De POV pakt dat collectief op, voor al haar leden. 

De inspecties zijn in volle gang.  De inspecties leveren praktische tips en adviezen op, die gewaardeerd worden door varkenshouders. Denk bijvoorbeeld aan bouten van silopoten die er uit zijn of kabels die niet beveiligd zijn. Aspecten waar je als varkenshouder overheen kijkt. Kleine moeite om het op te lossen waardoor de veiligheid op het bedrijf verbetert. 

Daarnaast vragen de inspecteurs aandacht voor klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen die er werken. Niet bedoeld om te meten en te sanctioneren, maar om het bewustzijn te vergroten. We weten te weinig over het effect van klimaat in de stal op gezondheid van de mensen die in de stal werken.. Inspectiedienst SZW zet hier druk op door varkenshouders die bezoek krijgen, te verplichten een blootstellingsonderzoek te doen. Echter dit onderzoek is financieel niet te dragen door individuele varkenshouders. De POV pakt dit onderzoek daarom collectief op, voor al haar leden. We zijn hierover in gesprek met SZW, Stigas, FNV en onderzoeksbureaus. Varkenshouders die inspecteurs ontvangen en een blootstellingsonderzoek moeten laten doen, kunnen naar de POV verwijzen.

Het laatste POV nieuws

Het verhogen van de overlevingskans van biggen in de kraamstal is de kern van het onderzoeksproject Bigvitaliteit. Om de resultaten uit dit onderzoek...

Lees meer >

Het antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij is de afgelopen jaren met 64% afgenomen. Toch zijn de verschillen hierin tussen bedrijven nog...

Lees meer >

De POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest. Varkenshouders laten mest nu analyseren op P en N, nodig...

Lees meer >

De bigvitaliteit is in 2017 verbeterd. Het uitvalspercentage van de biggen is licht gedaald van 13,6% (in 2016) tot 13,3%. Dit maakt de Stuurgroep...

Lees meer >

Per 1 juli start Geesje Rotgers als communicatieadviseur bij de POV. Geesje is geen onbekende binnen de agrarische wereld. Als onderzoeksjournalist...

Lees meer >