POV pakt blootstellingsonderzoek collectief op

De arbeidsinspectiedienst SZW voert momenteel inspecties uit op varkensbedrijven. De inspecteurs controleren op arbo-omstandigheden en veiligheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen. Varkenshouders waar inspecties uitgevoerd worden, krijgen de opdracht een blootstellingsonderzoek uit te voeren. De POV pakt dat collectief op, voor al haar leden. 

De inspecties zijn in volle gang.  De inspecties leveren praktische tips en adviezen op, die gewaardeerd worden door varkenshouders. Denk bijvoorbeeld aan bouten van silopoten die er uit zijn of kabels die niet beveiligd zijn. Aspecten waar je als varkenshouder overheen kijkt. Kleine moeite om het op te lossen waardoor de veiligheid op het bedrijf verbetert. 

Daarnaast vragen de inspecteurs aandacht voor klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen die er werken. Niet bedoeld om te meten en te sanctioneren, maar om het bewustzijn te vergroten. We weten te weinig over het effect van klimaat in de stal op gezondheid van de mensen die in de stal werken.. Inspectiedienst SZW zet hier druk op door varkenshouders die bezoek krijgen, te verplichten een blootstellingsonderzoek te doen. Echter dit onderzoek is financieel niet te dragen door individuele varkenshouders. De POV pakt dit onderzoek daarom collectief op, voor al haar leden. We zijn hierover in gesprek met SZW, Stigas, FNV en onderzoeksbureaus. Varkenshouders die inspecteurs ontvangen en een blootstellingsonderzoek moeten laten doen, kunnen naar de POV verwijzen.

Het laatste POV nieuws

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het...

Lees meer >

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar...

Lees meer >

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >