POV dagvaardt provincie Noord-Brabant

De  POV start een gerechtelijke procedure tegen de provincie namens alle POV-leden in Noord-Brabant. Enkele POV-leden zijn in de dagvaarding als voorbeeldbedrijf meegenomen. Met deze dagvaarding vraagt de POV de rechter om een aantal Brabantse regels voor de varkenshouderij onverbindend te verklaren.


De varkenshouderij streeft naar een vergaande verduurzaming van de sector, maar de regels die de Provincie Noord Brabant daarvoor heeft ingesteld zijn volgens de POV juridisch niet juist, hebben onevenredig grote gevolgen voor de Brabantse varkenshouders en hebben geen enkel positief effect op de natuur.

 

Brabantse regels zijn juridisch onjuist

 

De dagvaarding richt zich op meerdere Brabantse regelingen: de Verordening natuurbescherming, de Verordening ruimte, de Nadere regels Verordening ruimte & Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en op onderdelen van Crisis- en Herstelwet (artikel 7l BuChw). De POV heeft juristen de maatregelen laten toetsen aan de wet: “De maatregelen die in Brabant zijn afgekondigd, zijn niet rechtmatig”, zo stelt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

 

Verstrekkende gevolgen voor Brabantse varkenshouders

 

De genoemde regels dwingen de Brabantse varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen. Dit heeft grote financiële gevolgen: de kosten variëren van bijna € 130.000 tot ruim € 1.500.000 per bedrijf. Hiermee wordt de kostprijs onevenredig hoog in vergelijking met collega varkenshouders in andere provincies en in het buitenland. Naar schatting 310 Brabantse varkenshouders worden hierdoor gedwongen om hun bedrijf te stoppen. Van de varkenshouders die doorgaan, komt volgens de berekeningen ongeveer 10% extra onder de armoedegrens.

 

Regels hebben geen positief effect op de natuur

 

De regels hebben ook geen positief effect voor de natuur. Ondanks hoge investeringskosten vermindert de emissie van ammoniak op het dichtst bijgelegen Natura 2000-gebied soms zelfs maar 0,03 mol. De daling die veehouders (op basis van berekeningen) door de maatregelen moeten bereiken, zet de provincie vervolgens in als ruimte voor economische ontwikkelingen in andere sectoren. De netto milieuwinst is dus nihil. De varkenshouderij wordt zo door de Provincie verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van problemen van andere sectoren. Voor de POV is dat onaanvaardbaar.

 

Lees hier meer in het persbericht en de leesbare samenvatting

Het laatste POV nieuws

Het verhogen van de overlevingskans van biggen in de kraamstal is de kern van het onderzoeksproject Bigvitaliteit. Om de resultaten uit dit onderzoek...

Lees meer >

Het antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij is de afgelopen jaren met 64% afgenomen. Toch zijn de verschillen hierin tussen bedrijven nog...

Lees meer >

De POV roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest. Varkenshouders laten mest nu analyseren op P en N, nodig...

Lees meer >

De bigvitaliteit is in 2017 verbeterd. Het uitvalspercentage van de biggen is licht gedaald van 13,6% (in 2016) tot 13,3%. Dit maakt de Stuurgroep...

Lees meer >

Per 1 juli start Geesje Rotgers als communicatieadviseur bij de POV. Geesje is geen onbekende binnen de agrarische wereld. Als onderzoeksjournalist...

Lees meer >