Geesje Rotgers, nieuwe communicatieadviseur POV

Per 1 juli start Geesje Rotgers als communicatieadviseur bij de POV. Geesje is geen onbekende binnen de agrarische wereld. Als onderzoeksjournalist bij AgriMedia schreef ze over veehouderij, wetenschap en beleid. Maar ook op het gebied van belangenbehartiging en beleid heeft ze haar sporen verdiend. 

Uitdaging bij de POV 

Geesje was meteen enthousiast over deze nieuwe kans bij de POV. “Het is een boeiende, jonge organisatie, die twee culturen in de varkenshouderij verenigd. De onderwerpen zijn heel divers, er spelen veel (zakelijke) belangen en de inhoud is vaak politiek gevoelig. De uitdaging is om alle partijen te laten inzien wat de gedeelde belangen zijn – die zijn er meer dan men soms denkt – en deze gezamenlijk uit te dragen.” 

Ook voorzitter Ingrid Jansen is blij met de nieuwe communicatieadviseur: “Voor de POV als belangenbehartiger is heldere communicatie naar onze leden cruciaal. Met Geesje hebben we een ervaren collega aan ons team toegevoegd. Zij kent als geen ander het speelveld van de soms verschillende belangen van de leden, stakeholders en omgeving”.  

“Werkmotto: waar een oordeel begint, eindigt de waarneming.” 

Achtergrond 

Geesje Rotgers, opgegroeid op een gemengd bedrijf (akkerbouw en melkvee) op het Groningse platteland en nu woonachtig in het midden van het land met man en twee kinderen. Ze gaat haar werkzaamheden bij de POV (24 uur) combineren met haar huidige functie in de (onderzoeks)journalistiek vanuit AgriMedia Wageningen (V-focus). “Bij sommigen zal die combinatie misschien vragen oproepen, maar voor mij blijft de basis van de communicatie gelijk. Als onderzoeksjournalist werk ik met feiten en wetenschappelijke onderbouwing. Het gaat daarbij om de inhoud; om wat iemand zegt en niet om wíe het zegt.”  

Ervaring 

Na de HAS (Van Hall Instituut in Groningen) werkte Geesje bij de beroepsvereniging voor dierenartsen (KNMvD) en vervolgens bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Daarna is ze gaan schrijven: eerst als journalist voor weekblad Oogst (LTO Nederland) en daarna bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Als landbouwredacteur voor V-focus schreef ze ook diverse artikelen over milieu, wetenschap, beleid en praktijk in de dierlijke sector.  

Het laatste POV nieuws

De varkenshouderij kreeg vorige week opnieuw te maken met een grote stalbrand. Het is helaas een gegeven dat partijen als Varkens in Nood en de Partij...

Lees meer >

Actiegroep Burning Souls zegt ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwkringen, waardoor zij afgelopen zaterdag haar wake voor de 2.500 omgekomen...

Lees meer >

De EU-wetgeving vraagt lidstaten toe te werken naar een stop op het couperen van varkensstaarten. In het voorjaar van 2018 is een netwerk opgestart...

Lees meer >

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie...

Lees meer >

De POV en LTO Nederland hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in...

Lees meer >