Geesje Rotgers, nieuwe communicatieadviseur POV

Per 1 juli start Geesje Rotgers als communicatieadviseur bij de POV. Geesje is geen onbekende binnen de agrarische wereld. Als onderzoeksjournalist bij AgriMedia schreef ze over veehouderij, wetenschap en beleid. Maar ook op het gebied van belangenbehartiging en beleid heeft ze haar sporen verdiend. 

Uitdaging bij de POV 

Geesje was meteen enthousiast over deze nieuwe kans bij de POV. “Het is een boeiende, jonge organisatie, die twee culturen in de varkenshouderij verenigd. De onderwerpen zijn heel divers, er spelen veel (zakelijke) belangen en de inhoud is vaak politiek gevoelig. De uitdaging is om alle partijen te laten inzien wat de gedeelde belangen zijn – die zijn er meer dan men soms denkt – en deze gezamenlijk uit te dragen.” 

Ook voorzitter Ingrid Jansen is blij met de nieuwe communicatieadviseur: “Voor de POV als belangenbehartiger is heldere communicatie naar onze leden cruciaal. Met Geesje hebben we een ervaren collega aan ons team toegevoegd. Zij kent als geen ander het speelveld van de soms verschillende belangen van de leden, stakeholders en omgeving”.  

“Werkmotto: waar een oordeel begint, eindigt de waarneming.” 

Achtergrond 

Geesje Rotgers, opgegroeid op een gemengd bedrijf (akkerbouw en melkvee) op het Groningse platteland en nu woonachtig in het midden van het land met man en twee kinderen. Ze gaat haar werkzaamheden bij de POV (24 uur) combineren met haar huidige functie in de (onderzoeks)journalistiek vanuit AgriMedia Wageningen (V-focus). “Bij sommigen zal die combinatie misschien vragen oproepen, maar voor mij blijft de basis van de communicatie gelijk. Als onderzoeksjournalist werk ik met feiten en wetenschappelijke onderbouwing. Het gaat daarbij om de inhoud; om wat iemand zegt en niet om wíe het zegt.”  

Ervaring 

Na de HAS (Van Hall Instituut in Groningen) werkte Geesje bij de beroepsvereniging voor dierenartsen (KNMvD) en vervolgens bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Daarna is ze gaan schrijven: eerst als journalist voor weekblad Oogst (LTO Nederland) en daarna bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Als landbouwredacteur voor V-focus schreef ze ook diverse artikelen over milieu, wetenschap, beleid en praktijk in de dierlijke sector.  

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >