Bigvitaliteit neemt toe in 2017

De bigvitaliteit is in 2017 verbeterd. Het uitvalspercentage van de biggen is licht gedaald van 13,6% (in 2016) tot 13,3%. Dit maakt de Stuurgroep Bigvitaliteit bekend op basis van de definitieve cijfers over 2017. 

De stuurgroep Bigvitaliteit heeft als doel de verbetering van de bigvitaliteit en daarmee verlaging van de biggenuitval in Nederland. Dit is vastgelegd in het Plan van Aanpak ‘Verlaging biggenuitval’. De stuurgroep ziet in de daling van het uitvalspercentage over 2017 een stimulans en bevestiging om op de ingeslagen weg door te gaan.

Checklist bigvitaliteit

De sector werkt hard om de bigvitaliteit verder te laten toenemen. Zo is 16 januari 2018 de checklist bigvitaliteit gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan erfbetreders om samen met varkenshouders en deskundigen in te vullen en met de uitkomsten daarvan aan de slag te gaan. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving in de kraamstal. Met het invullen van de checklist maakt een varkenshouder succesfactoren en verbeterpunten op het bedrijf inzichtelijk. Er zijn protocollen opgesteld met tips die helpen bij het oppakken van verbeterpunten. Er is in de vakpers en media ruim aandacht besteed aan de checklist en inmiddels is die breed verspreid. Met het gebruik van de checklist door erfbetreders en deskundigen is een start gemaakt. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Meer informatie is te vinden op www.varkensnet.nl. 

Doorkijk 2018

In 2018 staat het verder uitdragen en in de praktijk implementeren van de checklist centraal. De zeugenhouders staan er niet alleen voor. Bigvitaliteit wordt sector breed opgepakt. Voor het verder verbeteren van de bigvitaliteit op de zeugenbedrijven is daarom het betrekken en motiveren van erfbetreders een belangrijk voorwaarde voor succes. 

Erfbetreders zijn betrokken via de Focusgroep Bigvitaliteit die begin 2018 is geïnstalleerd. Deze groep denkt mee met het formuleren en oplossen van knelpunten in de praktijk en het uitrollen van kennis naar de zeugenhouders. 

Onderzoeksagenda Varkenshouderij

Het onderzoeksproject bigvitaliteit is onderdeel van de brede Onderzoeksagenda Varkenshouderij die door de POV samen met ketenpartners is opgesteld en wordt gefinancierd. Hierin is prioriteit aangebracht in alle uitdagingen waarvoor de varkenshouderij staat, zoals bigvitaliteit en intacte staarten, castratie en berengeur, verminderen antibioticagebruik en de omgang met data- en informatiestromen in de varkenshouderij. Alles is gericht op het praktisch onder de aandacht brengen van onderzoekkennis naar de varkenshouders. 

Het laatste POV nieuws

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft besloten per direct alle overleg met het ministerie van Landbouw op te schorten. Aanleiding is de...

Lees meer >

Farmers Defence Force (FDF) organiseert op 1 oktober een boerenprotest in Den Haag. Naar verwachting zullen enkele duizenden boeren deelnemen. Dat...

Lees meer >

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >