Bestuur POV leeft mee met getroffenen stalbrand

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie dit ernstige ongeluk is overkomen. Voor boeren is het verlies van hun dieren en bedrijf door een verwoestende brand een van de grootste nachtmerries. De impact hiervan mag niet worden onderschat. Er zal contact worden opgenomen met de familie. 

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Stallen zijn in de afgelopen decennia helaas brandgevoeliger geworden door de inbouw van extra apparatuur. In de meeste gevallen blijkt kortsluiting de oorzaak. Kortsluiting kan ontstaan doordat bijvoorbeeld een kabel wordt aangevreten door ongedierte. Het uitbannen van stalbranden blijkt in de praktijk helaas nog niet zo gemakkelijk, hoe graag wij dit ook willen en ondanks de inzet op bijvoorbeeld periodieke elektra-keuringen. Van sommige mensen krijgen wij het advies de stallen te voorzien van deuren die automatisch open slaan bij brand, zodat de vluchtroute voor de dieren vrij komt. In theorie lijkt dit een goede oplossing, maar in de praktijk blijken vluchtroutes voor dieren jammer genoeg slecht te werken. De dieren vluchten nauwelijks uit zichzelf, ook blijken geredde dieren gemakkelijk de brandende stal weer in te vluchten

Het laatste POV nieuws

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma hebben deze week besloten vervroegd hun functies neer te leggen. Eerder kondigden beiden...

Lees meer >

De POV zoekt varkenshouders die willen meedoen aan een vervolgonderzoek naar de succesfactoren van een laag antibioticagebruik.

Er is geen standaard...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de belangenbehartiger die opkomt voor varkenshoudend Nederland. Het bestaansrecht van POV ligt in...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verrast dat ook varkenshouders geconfronteerd gaan worden met een verscherpt toezicht op de...

Lees meer >

De kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is groter dan de insleep uit België. Dat is een van de conclusies uit het overleg over...

Lees meer >