Bestuur POV leeft mee met getroffenen stalbrand

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie dit ernstige ongeluk is overkomen. Voor boeren is het verlies van hun dieren en bedrijf door een verwoestende brand een van de grootste nachtmerries. De impact hiervan mag niet worden onderschat. Er zal contact worden opgenomen met de familie. 

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Stallen zijn in de afgelopen decennia helaas brandgevoeliger geworden door de inbouw van extra apparatuur. In de meeste gevallen blijkt kortsluiting de oorzaak. Kortsluiting kan ontstaan doordat bijvoorbeeld een kabel wordt aangevreten door ongedierte. Het uitbannen van stalbranden blijkt in de praktijk helaas nog niet zo gemakkelijk, hoe graag wij dit ook willen en ondanks de inzet op bijvoorbeeld periodieke elektra-keuringen. Van sommige mensen krijgen wij het advies de stallen te voorzien van deuren die automatisch open slaan bij brand, zodat de vluchtroute voor de dieren vrij komt. In theorie lijkt dit een goede oplossing, maar in de praktijk blijken vluchtroutes voor dieren jammer genoeg slecht te werken. De dieren vluchten nauwelijks uit zichzelf, ook blijken geredde dieren gemakkelijk de brandende stal weer in te vluchten

Het laatste POV nieuws

De varkenshouderij kreeg vorige week opnieuw te maken met een grote stalbrand. Het is helaas een gegeven dat partijen als Varkens in Nood en de Partij...

Lees meer >

Actiegroep Burning Souls zegt ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwkringen, waardoor zij afgelopen zaterdag haar wake voor de 2.500 omgekomen...

Lees meer >

De EU-wetgeving vraagt lidstaten toe te werken naar een stop op het couperen van varkensstaarten. In het voorjaar van 2018 is een netwerk opgestart...

Lees meer >

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie...

Lees meer >

De POV en LTO Nederland hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in...

Lees meer >