Bestuur POV leeft mee met getroffenen stalbrand

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie dit ernstige ongeluk is overkomen. Voor boeren is het verlies van hun dieren en bedrijf door een verwoestende brand een van de grootste nachtmerries. De impact hiervan mag niet worden onderschat. Er zal contact worden opgenomen met de familie. 

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Stallen zijn in de afgelopen decennia helaas brandgevoeliger geworden door de inbouw van extra apparatuur. In de meeste gevallen blijkt kortsluiting de oorzaak. Kortsluiting kan ontstaan doordat bijvoorbeeld een kabel wordt aangevreten door ongedierte. Het uitbannen van stalbranden blijkt in de praktijk helaas nog niet zo gemakkelijk, hoe graag wij dit ook willen en ondanks de inzet op bijvoorbeeld periodieke elektra-keuringen. Van sommige mensen krijgen wij het advies de stallen te voorzien van deuren die automatisch open slaan bij brand, zodat de vluchtroute voor de dieren vrij komt. In theorie lijkt dit een goede oplossing, maar in de praktijk blijken vluchtroutes voor dieren jammer genoeg slecht te werken. De dieren vluchten nauwelijks uit zichzelf, ook blijken geredde dieren gemakkelijk de brandende stal weer in te vluchten

Het laatste POV nieuws

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en...

Lees meer >

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen...

Lees meer >

Veehouders hebben meerdere maatregelen getroffen om stallen brandveiliger te maken. Dit in samenwerking met dierenbescherming, verzekeraars en...

Lees meer >

RTL Nieuws brengt vandaag het nieuws dat er fors meer varkens in Nederland zijn dan we tot nu toe wisten. Elk jaar zouden er 2,3 miljoen varkens meer...

Lees meer >