Bestuur POV leeft mee met getroffenen stalbrand

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie dit ernstige ongeluk is overkomen. Voor boeren is het verlies van hun dieren en bedrijf door een verwoestende brand een van de grootste nachtmerries. De impact hiervan mag niet worden onderschat. Er zal contact worden opgenomen met de familie. 

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Stallen zijn in de afgelopen decennia helaas brandgevoeliger geworden door de inbouw van extra apparatuur. In de meeste gevallen blijkt kortsluiting de oorzaak. Kortsluiting kan ontstaan doordat bijvoorbeeld een kabel wordt aangevreten door ongedierte. Het uitbannen van stalbranden blijkt in de praktijk helaas nog niet zo gemakkelijk, hoe graag wij dit ook willen en ondanks de inzet op bijvoorbeeld periodieke elektra-keuringen. Van sommige mensen krijgen wij het advies de stallen te voorzien van deuren die automatisch open slaan bij brand, zodat de vluchtroute voor de dieren vrij komt. In theorie lijkt dit een goede oplossing, maar in de praktijk blijken vluchtroutes voor dieren jammer genoeg slecht te werken. De dieren vluchten nauwelijks uit zichzelf, ook blijken geredde dieren gemakkelijk de brandende stal weer in te vluchten

Het laatste POV nieuws

De POV ontving veel reacties van varkenshouders op de beelden van veganistengroep Animal Rights. Varkenshouders geven aan zich absoluut niet te...

Lees meer >

Linda Janssen - Verriet wordt door het Landelijke Bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voorgedragen als voorzitter van de...

Lees meer >

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. De Nederlandse norm voor...

Lees meer >

Op 8 juni 2018 heeft de POV de provincie Noord-Brabant en de Staat gedagvaard vanwege het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij. De dagvaarding is...

Lees meer >

De POV is tevreden over de hoge mate van naleving van de wet- en regelgeving voor het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Op 82 procent van de...

Lees meer >