Actiegroep Burning Souls insinueert ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwsector

Actiegroep Burning Souls zegt ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwkringen, waardoor zij afgelopen zaterdag haar wake voor de 2.500 omgekomen varkens in Didam noodgedwongen moest verplaatsen. De actiegroep zegt zelfs contact te hebben opgenomen met de Land- en Tuinbouworganisatie LTO opdat deze de eigen mensen tot rust zou manen. Bij het natrekken van de feiten bij gemeente en politie, blijkt er geen enkel bewijs te zijn voor deze beweringen. Het tegendeel, dat boeren en tuinders zich juist correct hebben opgesteld, is eerder waar.

Volgens dagblad De Gelderlander zou er zelfs sprake zijn van doodsbedreiging aan het adres van deze ‘vredelievende organisatie’. Dit kwam de boeren op veel maatschappelijke weerstand te staan, vooral op social media.

Bij het natrekken van de feiten blijkt nu dat Burning Souls geen enkel bewijs heeft van de ernstige bedreiging vanuit de landbouw. Volgens de dienstdoende wethouder zijn er wel bedreigingen binnen gekomen, maar is er geen aanwijzing dat die uit de landbouw afkomstig zijn. De plaatselijke politie beoordeelt de bedreigingen zelfs als weinig serieus, het waren zeker geen doodsbedreigingen, maar enkele anonieme bedreigingen op Facebook. Er is geen enkele aanleiding te denken dat die uit de landbouwsector kwamen. Er is ook geen aangifte gedaan door de actiegroep. Verder heeft de politie de indruk dat ook de tegendemonstratie, die tegelijkertijd met de wake plaatsvond, niet bestond uit agrariërs.

Dagblad De Gelderlander, die de doodsbedreiging uitvergrootte in de media, geeft desgevraagd toe geen enkel bewijs van de bedreigingen, laat staan door boeren, te hebben gezien. De POV heeft contact opgenomen met de krant. De redactie heeft toegezegd alsnog de feiten te zullen checken en erop terug te komen. (Aanvulling 08/08: De Gelderlander publiceert een nieuw artikel waarin Burning Souls bevestigt geen bewijs te hebben voor haar beschuldiging aan het adres van de landbouw). 

De POV heeft ten slotte Burning Souls gevraagd zijn beschuldigingen aan het adres van de boeren hard te maken, maar de organisatie heeft tot nu toe niet gereageerd.

Dit gaat brug te ver

Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht bij LTO Nederland is blij dat de feiten de boeren vrijpleiten. “Maar slordig dat de pers de berichtgeving niet checkt en daarmee 'fakenieuws' vrij spel geeft. Helaas worden boeren daar nog te vaak te negatief door weggezet.” Eric Douma, vice voorzitter van de POV: “Bij zo’n emotionele situatie als een stalbrand, met veel leed voor het boerengezin en hun dieren, passen dergelijke verdachtmakingen aan de boerenstand zonder die op waarheid te checken, absoluut niet. Niemand kan erop tegen zijn dat mensen uiting geven aan hun emoties, maar deze kracht bijzetten met onjuiste beschuldiging, daarmee ga je een brug te ver. Dit is niet passend bij onze zorgzame boeren.”

Het laatste POV nieuws

De varkenshouderij kreeg vorige week opnieuw te maken met een grote stalbrand. Het is helaas een gegeven dat partijen als Varkens in Nood en de Partij...

Lees meer >

Actiegroep Burning Souls zegt ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwkringen, waardoor zij afgelopen zaterdag haar wake voor de 2.500 omgekomen...

Lees meer >

De EU-wetgeving vraagt lidstaten toe te werken naar een stop op het couperen van varkensstaarten. In het voorjaar van 2018 is een netwerk opgestart...

Lees meer >

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie...

Lees meer >

De POV en LTO Nederland hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in...

Lees meer >