Oproep aan provincies voor handhaven nulstand wilde zwijnen vanwege Afrikaanse varkenspest

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept provincies, wildbeheereenheden (WBE) en terreinbeheerders op alles te doen wat mogelijk is, om het risico op overdracht van Afrikaanse varkenspest van wilde zwijnen op gehouden varkens te voorkomen. Nu Afrikaanse varkenspest is aangetoond bij vier wilde zwijnen in Belgisch Luxemburg, mag er geen enkel risico worden genomen dat het virus via wilde zwijnen terecht komt op een bedrijf met gehouden varkens.

Menselijk handelen is de vermoedelijke oorzaak van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België. Denkbaar is dat reizigers besmette etenswaren hebben meegenomen uit gebieden waar momenteel varkenspest heerst, bijvoorbeeld Roemenië, en deze vervolgens hebben weggegooid in het getroffen Belgische gebied. De huidige situatie toont aan dat het varkenspestvirus relatief snel grote afstanden kan overbruggen en relatief gemakkelijk kan worden ‘opgepikt’ door wilde zwijnen. De POV is dan ook zeer bezorgd over verdere versleping van Afrikaanse varkenspest naar Nederlandse bedrijven door onzorgvuldig handelen en roept op tot grote alertheid.

Nulstand handhaven

“Nu het varkenspestvirus is genaderd tot zo’n honderd kilometer van de Nederlandse grens, moet alles in het werk worden gesteld om te voorkomen dat wilde zwijnen het virus verder verslepen en in contact komen met gehouden varkens”, stelt POV-voorzitter Ingrid Jansen. Net als wilde zwijnen zijn ook de gehouden varkens erg gevoelig voor het virus. “Wilde zwijnen mogen niet worden getolereerd buiten de aangewezen natuurgebieden. Wij verzoeken provincies, wildbeheereenheden en terreinbeheerders daar strikt op toe te zien en hiervoor de nodige maatregelen te treffen. Er moet streng worden gehandhaafd op de nulstand. Verder is het noodzakelijk dat dit beleid in alle provincies op uniforme wijze wordt gevoerd, om te voorkomen dat er in sommige delen van het land toch nog bedrijven overblijven die risico lopen doordat wilde zwijnen bij de stallen kunnen komen.”

 

 

Het laatste POV nieuws

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld dat de koers van de oude coalitie op het gebied van...

Lees meer >

Het varken weer benutten tegen de voedselverspilling. Dat is de inzet van Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie varkenshouderij....

Lees meer >

“Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant mag boeren niet onnodig geld uit de zakken kloppen”, stelt Linda Janssen,...

Lees meer >

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >