POV zoekt een Voorzitter en twee Leden Dagelijks Bestuur

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de belangenbehartiger die opkomt voor varkenshoudend Nederland. Het bestaansrecht van POV ligt in het borgen van een goede toekomst voor de varkenshouder(ij). POV is sectoraal en onafhankelijk en handelt volgens de principes:‘Boer aan het roer’ en ‘Wie betaalt, bepaalt’.

De landelijke en internationale dynamiek, actuele en toekomstige ontwikkelingen in de sector, vereisen een Bestuur dat op transparante en verbindende wijze opereert. Om de ingezette koers voortvarend te kunnen vervolgen is de POV voor het Dagelijks Bestuur op zoek naar twee bekwame en betrokken bestuursleden en een voorzitter met visie voor het Landelijk Bestuur, die beschikken over aantoonbare affiniteit met de varkenshouderij, en bereid zijn zich met passie voor de belangen van de sector in te zetten.

Profiel kandidaten Dagelijks Bestuur

Formele vereisten

 • Grondige kennis van en ervaring met het functioneren van een vakbond en vereniging.
 • Kennis van de actuele (technologische) ontwikkelingen in de (inter-) nationale varkenshouderij.
 • Onderschrijft het beleid en de statuten van POV.
 • Heeft inzicht in en een visie op de succes- en faalfactoren van POV.
 • Leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring in een politiek-gevoelige en complexe omgeving.
 • Bereid te werken aan gemeenschappelijke belangen; organisatie en collega’s gaan boven ego.
 • Uitstekend inzicht in de organisatie- en omgevingsbelangen.
 • Uitstekende mondelinge en voldoende schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Onderhandelingsvaardigheden.
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Beheerst de Engelse taal.

Persoonlijke kenmerken

 • Bestuurlijk en strategisch vaardig en kundig
 • Omgevingsbewust; politieke sensitiviteit.
 • Resultaatgericht, daadkrachtig, inspirerend en vernieuwend.
 • Gericht op samenwerking en met vermogen anderen tot samenwerking te stimuleren.
 • Neemt initiatieven, is ondernemend en pragmatisch.
 • Open en zichtbaar aanwezig en benaderbaar.
 • Strategisch en tactisch sterk.
 • Houdt de grote lijn vast, is doelgericht.
 • Bruggenbouwer, maar als het moet tegenstrever.
 • In staat tot het nemen van verantwoorde beslissingen.
 • Heeft visie op de varkenssector in relatie tot (internationale) economische ontwikkelingen.
 • Integer, betrokken en loyaal.
 • Netwerkvaardig: sluit strategische allianties.
 • Beschikt over een politieke en bestuurlijke antenne.

Communicatief en verbindend vermogen

 • In staat gedachten helder en duidelijk te formuleren.
 • In staat relaties optimaal te onderhouden en te verdiepen.
 • Heeft open mind, staat open voor perspectief en mening van anderen.
 • Heeft goed inlevingsvermogen; is in staat tegengestelde belangen te overbruggen.
 • Overtuigingskracht en samenbindend vermogen.
 • Kan functioneren als stevige en betrokken gesprekspartner op verschillende niveaus.
 • Stemt goed af bijvoorbeeld bij belangentegenstellingen en tegengestelde inzichten.

(Probleem)overstijgend en doelgericht

 • Kan effectief omgaan met verstoringen in politiek/bestuurlijke en gevoelige processen.
 • Is inventief; in staat met nieuwe bruikbare inzichten en oplossingen te komen.
 • Analytisch sterk voor het signaleren en kritisch beoordelen van gevolgen van ontwikkelingen en voorstellen.
 • Denkt in resultaten en processen om tot goede inzichten en tot oplossingen te komen.
 • Beleidsmatig sterk; heeft probleemoverstijgende visie.

Kennisinhoudelijke en/of procesmatige affiniteit

Bij voorkeur kennis en/of ervaring met één of meer kennisinhoudelijke of procesmatige terreinen die van belang zijn voor het succes van POV, zoals:

 • Dierenwelzijn en milieuhygiëne.
 • Duurzaamheid.
 • Economische structuur en ontwikkeling.
 • Marketing & communicatie.
 • Bedrijfsvoering.
 • Integraal kwaliteitsmanagement & ketenkwaliteit.

Profiel kandidaten Voorzitter

Aanvullende individuele eisen voor de functie van Voorzitter:

 • Natuurlijk gezag en verbindend vermogen met sector en leden.
 • Kunnen coachen en sturing geven.
 • Ervaring als voorzitter in een complexe vereniging met meerdere geledingen.
 • Effectief in woordvoering in alle media.

Solliciteren

Beschik je over de tact en het inlevingsvermogen om strategisch te kunnen opereren? En ben jij in staat om in een politiek gevoelige en complexe omgeving te werken en een eigen te onderscheiden bijdrage te leveren? Dan vragen wij nadrukkelijk je nader te verdiepen in de aanvullende vaardigheden wat betreft de verschillende portefeuilles (www.pov.nl).

De kennismakingsgesprekken met de kandidaten zullen plaatsvinden op 8, 15 en 17 oktober a.s.

Herken je je in een van de profielen dan zouden we graag voor 6 oktober je cv en korte motivatie willen ontvangen via jdteuling@pov.nl. Voor meer informatie kan je tevens contact opnemen met Jaap den Teuling op tel.: 088 888 66 05.

Het laatste POV nieuws

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het...

Lees meer >

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar...

Lees meer >

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >