Deelnemers gezocht voor onderzoek antibiotica varkenshouderij

De POV zoekt varkenshouders die willen meedoen aan een vervolgonderzoek naar de succesfactoren van een laag antibioticagebruik.

Er is geen standaard oplossing om het antibioticagebruik terug te dringen. Wel spelen kritische succesfactoren (KSF) een rol. Hiernaar heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren vorig jaar onderzoek gedaan. Vragen waren bijvoorbeeld: waarom kan het ene varkensbedrijf het antibioticagebruik aanzienlijk terugschroeven en lukt dit bij het andere bedrijf niet? Welke factoren spelen mee bij de zogeheten rode en groene bedrijven?

Voor het KSF2-onderzoek zijn wij op zoek naar vijf bedrijven met een lage dierdagdosering (DDD). We zoeken bedrijven met een omvang van 500-800 zeugen, die zich herkennen in de volgende DDD waarden:

1. Gespeende biggen in 2016 onder de 2.17 DDD

2. Gespeende biggen in 2017 onder de 2.06 DDD

3. Zeugen/biggen in 2016 onder de 2.28 DDD

4. Zeugen/biggen in 2017 onder de 2.19 DDD

Heeft u een lage DDD op uw bedrijf en wilt u kennis delen over hoe u dat realiseert? Om daarmee zelf nieuwe kennis op te doen en collega’s verder te helpen die de DDD lastig naar beneden gebracht krijgen? Meld u dan aan voor dit onderzoek.

Deelname aan het onderzoek

Op de bedrijven wordt een verdiepend interview afgenomen om meer kennis te verkrijgen over de succesfactoren op de bedrijven. Het kost u als varkenshouder uitsluitend tijd. Gegevens die verzameld worden blijven uiteraard anoniem.

Varkenshouders met interesse in deelname aan dit onderzoek kunnen zich aanmelden bij ljanssen@pov.nl.

Het laatste POV nieuws

De POV ontving veel reacties van varkenshouders op de beelden van veganistengroep Animal Rights. Varkenshouders geven aan zich absoluut niet te...

Lees meer >

Linda Janssen - Verriet wordt door het Landelijke Bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voorgedragen als voorzitter van de...

Lees meer >

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. De Nederlandse norm voor...

Lees meer >

Op 8 juni 2018 heeft de POV de provincie Noord-Brabant en de Staat gedagvaard vanwege het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij. De dagvaarding is...

Lees meer >

De POV is tevreden over de hoge mate van naleving van de wet- en regelgeving voor het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Op 82 procent van de...

Lees meer >