Deelnemers gezocht voor onderzoek antibiotica varkenshouderij

De POV zoekt varkenshouders die willen meedoen aan een vervolgonderzoek naar de succesfactoren van een laag antibioticagebruik.

Er is geen standaard oplossing om het antibioticagebruik terug te dringen. Wel spelen kritische succesfactoren (KSF) een rol. Hiernaar heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren vorig jaar onderzoek gedaan. Vragen waren bijvoorbeeld: waarom kan het ene varkensbedrijf het antibioticagebruik aanzienlijk terugschroeven en lukt dit bij het andere bedrijf niet? Welke factoren spelen mee bij de zogeheten rode en groene bedrijven?

Voor het KSF2-onderzoek zijn wij op zoek naar vijf bedrijven met een lage dierdagdosering (DDD). We zoeken bedrijven met een omvang van 500-800 zeugen, die zich herkennen in de volgende DDD waarden:

1. Gespeende biggen in 2016 onder de 2.17 DDD

2. Gespeende biggen in 2017 onder de 2.06 DDD

3. Zeugen/biggen in 2016 onder de 2.28 DDD

4. Zeugen/biggen in 2017 onder de 2.19 DDD

Heeft u een lage DDD op uw bedrijf en wilt u kennis delen over hoe u dat realiseert? Om daarmee zelf nieuwe kennis op te doen en collega’s verder te helpen die de DDD lastig naar beneden gebracht krijgen? Meld u dan aan voor dit onderzoek.

Deelname aan het onderzoek

Op de bedrijven wordt een verdiepend interview afgenomen om meer kennis te verkrijgen over de succesfactoren op de bedrijven. Het kost u als varkenshouder uitsluitend tijd. Gegevens die verzameld worden blijven uiteraard anoniem.

Varkenshouders met interesse in deelname aan dit onderzoek kunnen zich aanmelden bij ljanssen@pov.nl.

Het laatste POV nieuws

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het...

Lees meer >

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar...

Lees meer >

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >