POV-bestuur houdt stevig vast aan ingezette koers

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma hebben deze week besloten vervroegd hun functies neer te leggen. Eerder kondigden beiden aan tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 26 november 2018 in functie te zullen blijven voor de POV. Het bestuur van de POV respecteert de keuze van Jansen en Douma om enkele weken eerder terug te treden, om zo ruimte te geven aan het bestuur en de leden om hun keuzes te maken. Beiden gaven ook aan de uitbouw van de organisatie aan hun opvolgers te willen overlaten. Het POV-bestuur houdt vast aan de ingezette koers: één varkensgeluid met de boer aan het roer.

Het POV-bestuur is Jansen en Douma zeer erkentelijk voor hun enorme inzet binnen het bestuur, die mede heeft geleid tot één organisatie voor de varkenshouderij: de POV. Een organisatie die, zoals beiden eerder aangaven, staat als een huis.

Het bestuur (dagelijkse leiding) en de leden van POV (via de ALV) zullen in de komende weken verder richting geven aan de verdere uitbouw van de vereniging. De sollicitatieprocedures voor nieuwe bestuursleden, inclusief de voorzitter, bevinden zich in een vergevorderd stadium en geven veel vertrouwen. Daarnaast zal een directeur voor de werkorganisatie worden aangesteld. Ook voor deze functie zijn er goede kandidaten en loopt de procedure voorspoedig. De directeur zal een aantal operationele zaken van het Dagelijkse Bestuur gaan overnemen zoals het aansturen van de werkorganisatie en het financiële beheer van de POV.

Het POV-bestuur verwacht tijdens de komende ALV op 26 november aanstaande een aantal sterke kandidaten te kunnen voordragen bij de leden, zodat de vereniging op 27 november weer op maximale sterkte is en met volle kracht verder kan.

Over de koers van de POV

In de media verschenen berichten dat ‘enkele kleinere stromingen’ binnen de varkenssector ten grondslag liggen aan het besluit van Jansen en Douma. Het POV-bestuur stelt zich op het standpunt dat diversiteit in meningen en discussies juist hard nodig zijn om scherpe en weloverwogen standpunten te kunnen innemen. Het bestuur staat voor een transparante en open dialoog met alle leden en maakt zich onverminderd hard voor het collectieve belang voor de varkenshouderijsector vanuit één varkensgeluid en met de boer aan het roer.

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >