POV intensiveert inzet voor Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

De POV zal actief deelnemen aan de actualisering en verdere uitwerking van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Dat heeft het Landelijke Bestuur besloten. Dit actieplan wordt uitgevoerd door een coalitie van: de POV, de Rabobank en het ministerie van LNV. Bij deze coalitie hebben de POV-partners VION, ForFarmers, Agrifirm en Topigs-Norsvin zich aangesloten. Uri Rosenthal is onafhankelijk voorzitter van de coalitie.

Actieplan herijkt

Er zijn meerdere redenen om het Actieplan te herijken, waarbij het jongste regeerakkoord (€ 200 miljoen voor de warme sanering varkenshouderij) en de onlangs gepubliceerde LNV-visie ‘Kringlooplandbouw’ de belangrijkste zijn. De herijking moet een verbinding leggen met de doelstellingen van het klimaatakkoord en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

Om te komen tot een ‘Vitale Varkenshouderij’ zal de POV actief participeren in werkgroepen, die regelingen en projecten gaan uitwerken voor:

1. Sanering van varkensbedrijven (verbeteren leefomgeving)

2. Stimuleren en ondersteunen van innovatie- en investeringstrajecten

3. Klimaat, mest en energie 

4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij

5. Betere verdienmodellen, marktgerichtheid en ketensamenwerking

Het laatste POV nieuws

Op 28 juni 2019 kwamen onderhandelaars van de Europese Unie en de vier Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) tot een...

Lees meer >

Dit voorjaar beweerde actiegroep Varkens in Nood dat er ruim twee miljoen varkens illegaal gehouden zouden worden in Nederland. In samenwerking met...

Lees meer >

“Bij het stoppen van boeren, gaat geregeld gejuich op vanuit de samenleving”, ervaart Linda Janssen, voorzitter van varkenshouderijorganisatie POV....

Lees meer >

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld dat de koers van de oude coalitie op het gebied van...

Lees meer >

Het varken weer benutten tegen de voedselverspilling. Dat is de inzet van Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie varkenshouderij....

Lees meer >