POV tevreden over naleving welzijnsregels in de varkenshouderij

De POV is tevreden over de hoge mate van naleving van de wet- en regelgeving voor het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Op 82 procent van de varkensbedrijven werden geen tekortkomingen geconstateerd tijdens aselecte inspecties door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het aantal bedrijven waar in 2017 proces verbaal werd opgemaakt was met drie stuks laag. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de wet- en regelgeving in de varkenshouderij in het algemeen goed wordt nageleefd. De POV is verheugd over dit resultaat. De NVWA publiceerde op 8 november zijn ‘Inspectieresultaten 2017’.

In 2017 heeft de NVWA zowel selecte als aselecte inspecties op het welzijn bij varkens uitgevoerd op in totaal 350 varkensbedrijven. De meeste geïnspecteerde bedrijven leven de regels voor het houden, huisvesten en verzorgen van varkens na, concludeert de NVWA. Niet-nalevingen hebben vooral betrekking op het voorgeschreven dichte gedeelte van de vloer, de maximale spleetbreedte tussen roosterbalken, het hokverrijkingsmateriaal en de minimaal voorgeschreven oppervlakte voor de varkens. Uit de aselecte inspecties blijkt een toezichtbeeld met een naleving van 82 procent.

Zelden proces verbaal

 In 2017 werd in drie gevallen proces verbaal opgemaakt. Hoewel dit aantal relatief laag is, is ieder proces verbaal één teveel, vindt de POV. In de andere gevallen was er sprake van een minder zware overtreding en werd een herstelbrief opgemaakt of kreeg de varkenshouder een waarschuwing. Deze zijn gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de tekortkoming. In vier gevallen kon de tekortkoming meteen worden hersteld.

Het laatste POV nieuws

De POV ontving veel reacties van varkenshouders op de beelden van veganistengroep Animal Rights. Varkenshouders geven aan zich absoluut niet te...

Lees meer >

Linda Janssen - Verriet wordt door het Landelijke Bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voorgedragen als voorzitter van de...

Lees meer >

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. De Nederlandse norm voor...

Lees meer >

Op 8 juni 2018 heeft de POV de provincie Noord-Brabant en de Staat gedagvaard vanwege het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij. De dagvaarding is...

Lees meer >

De POV is tevreden over de hoge mate van naleving van de wet- en regelgeving voor het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Op 82 procent van de...

Lees meer >