POV tevreden over naleving welzijnsregels in de varkenshouderij

De POV is tevreden over de hoge mate van naleving van de wet- en regelgeving voor het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Op 82 procent van de varkensbedrijven werden geen tekortkomingen geconstateerd tijdens aselecte inspecties door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het aantal bedrijven waar in 2017 proces verbaal werd opgemaakt was met drie stuks laag. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de wet- en regelgeving in de varkenshouderij in het algemeen goed wordt nageleefd. De POV is verheugd over dit resultaat. De NVWA publiceerde op 8 november zijn ‘Inspectieresultaten 2017’.

In 2017 heeft de NVWA zowel selecte als aselecte inspecties op het welzijn bij varkens uitgevoerd op in totaal 350 varkensbedrijven. De meeste geïnspecteerde bedrijven leven de regels voor het houden, huisvesten en verzorgen van varkens na, concludeert de NVWA. Niet-nalevingen hebben vooral betrekking op het voorgeschreven dichte gedeelte van de vloer, de maximale spleetbreedte tussen roosterbalken, het hokverrijkingsmateriaal en de minimaal voorgeschreven oppervlakte voor de varkens. Uit de aselecte inspecties blijkt een toezichtbeeld met een naleving van 82 procent.

Zelden proces verbaal

 In 2017 werd in drie gevallen proces verbaal opgemaakt. Hoewel dit aantal relatief laag is, is ieder proces verbaal één teveel, vindt de POV. In de andere gevallen was er sprake van een minder zware overtreding en werd een herstelbrief opgemaakt of kreeg de varkenshouder een waarschuwing. Deze zijn gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de tekortkoming. In vier gevallen kon de tekortkoming meteen worden hersteld.

Het laatste POV nieuws

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het...

Lees meer >

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar...

Lees meer >

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >