Stand van zaken civielrechtelijke procedure tegen provincie Noord-Brabant en de Staat

Op 8 juni 2018 heeft de POV de provincie Noord-Brabant en de Staat gedagvaard vanwege het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij. De dagvaarding is het eerste processtuk. De dagvaarding is opgesteld door Kneppelhout & Korthals Advocaten en is cijfermatig onderbouwd met hulp van Geling Advies en Van Dun Advies. De POV voert de procedure tegen de provincie namens alle POV-leden in Noord-Brabant. Enkele POV-leden zijn in de dagvaarding als voorbeeldbedrijf meegenomen.

De provincie en de Staat hebben inmiddels op de dagvaarding gereageerd. In overleg met de rechtbank is ervoor gekozen om eerst alleen een uitspraak te krijgen over de vraag of de procedure bij de juiste rechter wordt gevoerd. Op deze manier is hierover namelijk zo snel mogelijk duidelijkheid.

Op deze vraag was de POV voorbereid. In de praktijk is er namelijk vaak discussie over de vraag bij welke rechter een procedure moet worden gevoerd. De POV heeft ervoor gekozen om een procedure bij de civiele rechter te starten. Zo wil de POV proberen te voorkomen dat varkenshouders vergunningen moeten aanvragen en zelf, ieder voor zich, moeten procederen. Meer informatie hierover kunt u in de bijlage lezen.

De POV en de provincie en de Staat hebben bij de rechtbank alle drie toegelicht bij welke rechter de procedure naar hun mening moet worden gevoerd. Franca Damen van Kneppelhout & Korthals Advocaten heeft hiervoor namens de POV een uitgebreide toelichting naar de rechtbank gestuurd.

Mogelijk doet de rechtbank dit jaar al een uitspraak over de vraag bij welke rechter de procedure moet worden gevolgd. De POV houdt u hiervan op de hoogte.

De procedure van de POV loopt bij rechtbank Den Haag, omdat de POV ook de Staat heeft gedagvaard. ZLTO heeft alleen de provincie gedagvaard en heeft de procedure daarom bij rechtbank Oost-Brabant lopen. De procedures van de POV en ZLTO lopen daardoor niet helemaal gelijk. De advocaten van de POV en ZLTO houden elkaar hierover op de hoogte.

Bestuursrechtelijke spoor

Omdat niet helemaal zeker is of de weg naar de civiele rechter openstaat voor vorderingen inzake de provinciale Verordening ruimte en primair de weg naar de bestuursrechter openstaat, heeft de POV ervoor gekozen om ook dit spoor te volgen. De POV heeft tegen de bestemmingsplannen Mill-St Hubert, Deurne, Grave, Gemert-Bakel en Son en Breugel beroep ingediend. Het eerste beroepschrift heeft Franca Damen van Kneppelhout & Korthals Advocaten ingediend. De POV heeft zelf de andere beroepschriften ingediend en daarbij verwezen naar het beroepschrift van Kneppelhout & Korthals Advocaten.

Uitspraak stalderen

Omdat lokale belangenbehartiging thuis hoort bij de regionale LTO’s is afgesproken dat vanaf september 2018 wijzigingen van Brabantse bestemmingsplannen door ZLTO wordt opgepakt. De Raad van State heeft deze week een uitspraak gedaan over staldering. De uitspraak is hier terug te lezen. Volgens de Raad van State is de Brabantse stalderingsregel toegestaan. Dat is spijtige conclusie waar de POV zich niet in kan vinden. De POV blijft zich in de gestarte procedures dan ook inzetten tegen de stalderingsregel.

Het laatste POV nieuws

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het...

Lees meer >

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar...

Lees meer >

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >