Nieuw gebruiksmerk beperkt aantal ingrepen bij zeugen

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit. Bij deze varkens is het daarna niet meer toegestaan om bij afvoer naar het slachthuis een derde oormerk (een slachtblik) in te brengen. Een nieuw gebruiksmerk dat voorzien is van een UBN-nummer, maakt het slachtblik overbodig.

Op grond van de regelgeving ter bescherming van dierenwelzijn (artikel 2.7 Besluit diergeneeskundigen) is het toegestaan om twee ingrepen in het kader van identificatie en registratie (I & R) aan te brengen. Zeugen, gelten en beren die uiteindelijk naar de slacht gingen, hadden op basis van de huidige regelgeving al twee merken. Daar kwam op het einde van de rit dan nog een extra slachtblik bij. Die situatie verandert per 1 januari 2019.

De sector heeft de afgelopen jaren vrijstelling gekregen voor het toepassen van een gebruiksmerk voor zeugen als derde ingreep naast het I & R-merk en het slachtblik dat wordt ingebracht bij afvoer van de zeugen naar de slachterij. Deze vrijstelling is eind 2016 verlopen en is niet verlengd.

Oplossing onderzocht

POV, COV en Vee & Logistiek Nederland hebben de mogelijkheden onderzocht om het slachtblik te vervangen door een RFID (elektronisch) oormerk. De conclusie is getrokken dat de verschillende schakels in de varkensketen nog niet toe zijn aan een brede invoering hiervan. Daarom is er gewerkt aan een andere oplossing. Die is gevonden in de vorm van een gebruiksmerk met het UBN-nummer van het zeugenbedrijf dat ook wordt geaccepteerd als slachtmerk en daarmee het huidige slachtblik vervangt. Bij afvoer van de zeug, met het nieuw erkende gebruiksmerk naar het slachthuis, is het inbrengen van het slachtblik niet meer toegestaan. De ontwikkelde ‘gebruiksmerken’ zijn inmiddels getest en erkend als officieel merk waarmee het varken naar een slachthuis kan worden afgevoerd. Drie leveranciers (Schippers-Bladel, Hut en Merko) hebben dit merk inmiddels opgenomen in hun assortiment. Deze merken zijn vanaf nu te bestellen.

Handhaving

De regeling I & R Dieren is aangepast op de nieuwe situatie en wordt per 1 januari a.s. van kracht. Dan mag een instromende (opfok)zeug, naast het I & R-merk of een tatoeage alleen nog als extra identificatie een erkend gebruiksmerk in het oor aangebracht krijgen. Andere niet erkende merken zijn dan niet meer toegestaan. Bij afvoer naar de slacht mag geen slachtblik meer ingebracht worden bij zeugen die voorzien zijn van het nieuwe gebruiksmerk. 

Het advies aan de zeugenhouders is om ervoor te zorgen dat de nieuwe erkende gebruiksmerken zo snel mogelijk worden besteld en gebruikt om de instromende (opfok)zeugen te merken.

Met het ministerie van LNV en de NVWA is overeenstemming bereikt over een ‘uitfaseringstraject’ waardoor op het toepassen van een derde identificatie merk geen handhaving heeft plaatsgevonden in de afgelopen 2 jaar. Zeugen die voor 1 januari 2019 voorzien zijn van een niet erkend bedrijfsmerk dienen bij afvoer in de toekomst naar het slachthuis nog steeds voorzien te worden van een slachtblik. Daarvoor blijft een aantal van maximaal 3 ingrepen toegestaan. De voorraad slachtblikken kan worden afgestemd op de nieuwe situatie.

Verdere eisen

  • Bij afvoer naar het slachthuis dient het UBN op het gebruiksmerk overeen te komen met het UBN waarop het varken op dat moment aanwezig is.
  • Specificaties van het gebruiksmerk komen overeen met de specificaties van het I & R-merk, echter het gebruiksmerk is wit om duidelijk onderscheid te krijgen met het I & R-merk.
  • Het is door de leveranciers ook mogelijk om een erkenning te krijgen van RVO voor gebruiksmerken met een RFID chip.
  • Bij verlies van het gebruiksmerk dient de houder van het dier een nieuw merk aan te brengen.
  • De varkens voorzien van een gebruiksmerk mogen niet meer voorzien worden van een klopmerk. Door het inbrengen van het gebruiksmerk is het maximum van 2 identificatie ingrepen bereikt.

 

 

 

Het laatste POV nieuws

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld dat de koers van de oude coalitie op het gebied van...

Lees meer >

Het varken weer benutten tegen de voedselverspilling. Dat is de inzet van Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie varkenshouderij....

Lees meer >

“Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant mag boeren niet onnodig geld uit de zakken kloppen”, stelt Linda Janssen,...

Lees meer >

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >