Via meer wegen gezocht naar oplossing combiwassers

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van combiluchtwassers naar beneden bijgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Veel varkenshouders zijn hierdoor in de problemen gekomen.

Lopende aanvragen voor helft gehonoreerd

Volgens Stientje Van Veldhoven, staatssecretaris van het ministerie van I en W, kan van de circa tweehonderd lopende aanvragen, ongeveer de helft worden vergund. Van Veldhoven meldt dat waar de nieuwe geurnorm wel problemen geeft, de gemeente of provincie in gesprek is met de betreffende veehouder over aanpassing van de aanvraag, zodat een vergunning wellicht toch mogelijk wordt. In de komende maanden zal duidelijk worden of deze gesprekken soelaas hebben geboden.

De POV is van oordeel dat bedrijven met een lopende vergunningaanvraag op 20 juli jl. onevenredig hard zijn getroffen door de bijstelling van de geurrendementen. De POV wil in deze juridische stappen nemen voor de getroffen bedrijven en verkent het juridische traject.

Commissie geurhinder aan het werk

De Commissie Biesheuvel is door het ministerie aangesteld om de maatregelen te inventariseren die geurhinder op korte termijn kunnen verminderen. Naar verwachting zal deze commissie begin 2019 komen met advies. De POV heeft bij de commissie aandacht gevraagd voor de huidige belemmeringen vanwege de aanpassing van de geurrendementen. Deze staan verduurzaming van de sector in de weg.

Nader onderzoek reductiepercentages

De staatssecretaris heeft Wageningen UR verzocht te onderzoeken hoe het ammoniak- en geurrendement van combiluchtwassers te verbeteren is. Het onderzoek zal eind 2019 worden afgerond.

Volgens POV en LTO Nederland zijn gecombineerde luchtwassers in staat hogere reducties te halen dan nu in de Regeling geurhinder en veehouderij is vastgelegd. Het ministerie heeft toegezegd de reductiepercentages te heroverwegen als er een gedegen plan van aanpak komt dat voldoende waarborg geeft voor hogere geurreductiepercentages. Hierin wordt samengewerkt met overheid en luchtwasserfabrikanten. Dit plan van aanpak zal in de loop van 2019 worden opgeleverd. Een bijstelling van de geurnormen op korte termijn lijkt niet haalbaar.

Ten slotte heeft de overheid toegezegd ook de mogelijkheden voor een ‘proefstalregeling geur’ te bezien. Wellicht biedt dit een oplossing voor bedrijven die nu niet meer in aanmerking komen voor een vergunning.

Het laatste POV nieuws

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld dat de koers van de oude coalitie op het gebied van...

Lees meer >

Het varken weer benutten tegen de voedselverspilling. Dat is de inzet van Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie varkenshouderij....

Lees meer >

“Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant mag boeren niet onnodig geld uit de zakken kloppen”, stelt Linda Janssen,...

Lees meer >

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >