Eindvoorraad Meststoffen 2018, download hier de voorbeeldbrief

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De brief is een aanvulling op de opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018, die vóór 1 februari 2019 digitaal bij de RVO binnen moet zijn. Door deze brief te ondertekenen en naar het ministerie te sturen, geeft de ondertekenaar aan naar eer en geweten de werkelijke gehalten stikstof en fosfaat in de Eindvoorraad meststoffen te hebben vastgesteld. Echter de huidige methode van wegen en bemonsteren is niet exact genoeg voor een sluitende mineralenbalans. Dit probleem heeft de POV al meerdere jaren aangekaart en is dus een algemeen bekend gegeven voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO en de Tweede Kamer.

De POV adviseert varkenshouders de opgave Eindvoorraad Meststoffen bij de RVO op tijd in te dienen en de brief direct daarna AANGETEKEND per post op te sturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Download hier de voorbeeldbrief, die u kunt aanvullen met uw eigen contactgegevens.

Het laatste POV nieuws

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en...

Lees meer >

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen...

Lees meer >

Veehouders hebben meerdere maatregelen getroffen om stallen brandveiliger te maken. Dit in samenwerking met dierenbescherming, verzekeraars en...

Lees meer >

RTL Nieuws brengt vandaag het nieuws dat er fors meer varkens in Nederland zijn dan we tot nu toe wisten. Elk jaar zouden er 2,3 miljoen varkens meer...

Lees meer >