Eindvoorraad Meststoffen 2018, download hier de voorbeeldbrief

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De brief is een aanvulling op de opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018, die vóór 1 februari 2019 digitaal bij de RVO binnen moet zijn. Door deze brief te ondertekenen en naar het ministerie te sturen, geeft de ondertekenaar aan naar eer en geweten de werkelijke gehalten stikstof en fosfaat in de Eindvoorraad meststoffen te hebben vastgesteld. Echter de huidige methode van wegen en bemonsteren is niet exact genoeg voor een sluitende mineralenbalans. Dit probleem heeft de POV al meerdere jaren aangekaart en is dus een algemeen bekend gegeven voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO en de Tweede Kamer.

De POV adviseert varkenshouders de opgave Eindvoorraad Meststoffen bij de RVO op tijd in te dienen en de brief direct daarna AANGETEKEND per post op te sturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Download hier de voorbeeldbrief, die u kunt aanvullen met uw eigen contactgegevens.

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >