Eindvoorraad Meststoffen 2018, download hier de voorbeeldbrief

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De brief is een aanvulling op de opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018, die vóór 1 februari 2019 digitaal bij de RVO binnen moet zijn. Door deze brief te ondertekenen en naar het ministerie te sturen, geeft de ondertekenaar aan naar eer en geweten de werkelijke gehalten stikstof en fosfaat in de Eindvoorraad meststoffen te hebben vastgesteld. Echter de huidige methode van wegen en bemonsteren is niet exact genoeg voor een sluitende mineralenbalans. Dit probleem heeft de POV al meerdere jaren aangekaart en is dus een algemeen bekend gegeven voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO en de Tweede Kamer.

De POV adviseert varkenshouders de opgave Eindvoorraad Meststoffen bij de RVO op tijd in te dienen en de brief direct daarna AANGETEKEND per post op te sturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Download hier de voorbeeldbrief, die u kunt aanvullen met uw eigen contactgegevens.

Het laatste POV nieuws

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld dat de koers van de oude coalitie op het gebied van...

Lees meer >

Het varken weer benutten tegen de voedselverspilling. Dat is de inzet van Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie varkenshouderij....

Lees meer >

“Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant mag boeren niet onnodig geld uit de zakken kloppen”, stelt Linda Janssen,...

Lees meer >

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >