POV waarschuwt voor nieuwe campagne Varkens in Nood tegen varkenshouderij

Via diverse zijden bereiken de POV berichten dat Varkens in Nood op korte termijn naar buiten zal komen met een nieuwe campagne tegen de varkenshouderij. De organisatie zou op basis van eigen berekeningen van mening zijn dat er veel illegale varkens zijn in Nederland. De POV heeft Varkens in Nood gevraagd om inzage in het onderzoek, maar deze organisatie weigert dat.

POV-voorzitter Linda Janssen: “Het is jammer dat onze sector wederom met dit soort campagnes wordt geconfronteerd, waarbij het enige doel lijkt om de houderij met een ‘media-overval’ in een zo negatief mogelijk daglicht te framen. En dat met cijfers die door niemand gecontroleerd mogen worden. Dit soort media-acties dragen niet bij aan verdere verduurzaming van de sector. En juist op dat vlak van duurzaamheid worden veel initiatieven ontplooid, zoals binnen het actieplan vitalisering varkenshouderij."

Leden gewaarschuwd

Onderstaande brief is door de POV naar de leden gestuurd:

Wij hebben opgevangen dat de organisatie Varkens in Nood momenteel een media-actie voorbereidt tegen de varkenshouderij. Onder voorbehoud dat de berichten, die wij hebben opgevangen juist zijn, zal Varkens in Nood onze sector proberen te framen als een sector, waarin miljoenen illegale dieren worden gehouden. Vanuit de POV is contact opgenomen met Varkens in Nood om voorinzage in hun media-campagne en het onderliggende onderzoek te krijgen. Dat is geweigerd. Varkens in Nood wil de POV geen enkele inzage geven in de informatie. Wij mogen niet checken of de informatie, die zij naar buiten gaan brengen, klopt. Wederhoor is niet gewenst. Als openheid en transparantie in ‘onderzoeken’ niet mogelijk zijn, dan mag je aannemen dat er het nodige op het onderzoek is aan te merken en dat Varkens in Nood negatieve bedoelingen heeft met het naar buiten brengen van de door hen verzamelde informatie.

Varkens in Nood zou op basis van verschillende databronnen hebben berekend dat er veel illegale biggen zijn. Door de cijfers te vermenigvuldigen en extrapoleren ontstaat dit onjuiste beeld. Appels en peren worden met elkaar vergeleken.

Het idee wordt gewekt dat die illegale biggen de grens over worden gebracht. Het is onmogelijk om biggen de grens over te brengen zonder dat er papieren bij zitten en de NVWA controleert. Daarnaast worden alle diertransporten gemeld binnen I&R.

Op dit moment wordt binnen het Keten Kwaliteit Systeem Holland Varken gewerkt aan het bij elkaar brengen van verschillende informatie- en datastromen in de varkenshouderij. Dat maakt het voor ons als sector mogelijk snel inzicht te krijgen en betrouwbare data in te kunnen zetten ter versterking van onze positie.

Wanneer Varkens in Nood het verhaal, zoals nu de ronde doet, de wereld in zendt, neemt de POV daar met klem afstand van.

Het laatste POV nieuws

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en...

Lees meer >

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen...

Lees meer >

Veehouders hebben meerdere maatregelen getroffen om stallen brandveiliger te maken. Dit in samenwerking met dierenbescherming, verzekeraars en...

Lees meer >

RTL Nieuws brengt vandaag het nieuws dat er fors meer varkens in Nederland zijn dan we tot nu toe wisten. Elk jaar zouden er 2,3 miljoen varkens meer...

Lees meer >