Dierhouders maken werk van brandveilige stallen

Veehouders hebben meerdere maatregelen getroffen om stallen brandveiliger te maken. Dit in samenwerking met dierenbescherming, verzekeraars en brandweer. Het ministerie van LNV heeft onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de effectiviteit van deze preventieve en schadebeperkende maatregelen. Het onderzoek is uitgevoerd door EIB. Dit onderzoek is onlangs voltooid en wijst uit dat veehouders de meest effectieve maatregelen in gang hebben gezet.

De meest effectieve maatregel is de elektrakeuring. Duizenden bedrijven hebben inmiddels een elektrakeuring laten uitvoeren. Dit is belangrijk omdat kortsluiting/elektra de voornaamste oorzaak is van stalbranden. Elektrakeuringen dragen daarom zeker bij aan een betere brandveiligheid van bestaande stallen. En deze keuringen worden iedere vijf jaar herhaald.

Het aanvreten van kabels door knaagdieren en de relatie met kortsluiting is eveneens een belangrijk speerpunt. Knaagdierbestrijding krijgt om die reden eveneens extra aandacht.

Bewustwording

De afgelopen jaren is al veel gedaan aan bewustwording. LTO en POV ondersteunen veehouders bij het brandveiliger maken van hun stallen en werken eraan om de algemene checklisten up to date te houden. Dit voorjaar zullen beide organisaties een nieuwe bewustwordingscampagne voor dierhouders beginnen. 

Snelle brand en rookdetectie

LTO Pluimveehouderij en POV willen bestaande stallen uitrusten met snelle detectiesystemen (warmtesensoren). Deze worden geplaatst in de technische ruimte en bij schakelkasten. Het is de intentie om deze maatregel op te nemen in het kwaliteitssysteem.

Het laatste POV nieuws

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en...

Lees meer >

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen...

Lees meer >

Veehouders hebben meerdere maatregelen getroffen om stallen brandveiliger te maken. Dit in samenwerking met dierenbescherming, verzekeraars en...

Lees meer >

RTL Nieuws brengt vandaag het nieuws dat er fors meer varkens in Nederland zijn dan we tot nu toe wisten. Elk jaar zouden er 2,3 miljoen varkens meer...

Lees meer >