POV: 'Advies Commissie Geurhinder Veehouderij biedt nog geen werkend perspectief'

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar zomer ontstond, alsmede over het toekomstige geurbeleid. Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu schroefde in de zomer van 2018 de geurrendementen van gecombineerde luchtwassers terug. Dit gebeurde nadat Wagenings onderzoek had aangetoond dat deze luchtwassers minder rendement haalden dan waarvoor zij in de boeken stonden.

De POV en LTO Nederland zijn van oordeel dat het advies onvoldoende concreet is om in te schatten of dit uiteindelijk leidt tot een werkend perspectief voor gebruikers van gecombineerde luchtwassers. “Een werkend perspectief is voor ons als sector echt een randvoorwaarde om de gewenste slag in duurzaamheid, waar wij als sector voor staan, ook daadwerkelijk van de grond te laten komen,” aldus POV voorzitter Linda Janssen.

Drie aanbevelingen

De Commissie Geurhinder Veehouderij komt met drie aanbevelingen. De eerste is dat emissies van geur daadwerkelijk worden gemeten, zodat deze effectief kunnen worden aangepakt en varkenshouders feitelijk afgerekend worden op hun daadwerkelijke emissie. Daarbij wordt bronaanpak van geur gestimuleerd.

POV en LTO NL zijn voorstander van monitoring op basis van metingen, zodat feitelijke overlastsituaties kunnen worden aangepakt. Op dit moment staan de methoden hiervoor nog in de kinderschoenen. Geur is complex; POV en LTO Nederland hadden gehoopt op een advies met meer sturing voor de invoering van een nieuwe werkwijze.

De Staatssecretaris laat weten WUR vorig jaar al opdracht te hebben gegeven nader onderzoek te doen naar luchtwassers, en voldoet daarmee aan aanbeveling twee. Voor de kortere termijn zal een (deel)oplossing volgens de commissie gezocht moeten worden in mogelijkheden om het rendement van bestaande wassers te verhogen. Eind 2019 worden de onderzoeksresultaten verwacht. POV en LTO NL worden aan de zijlijn betrokken.

In de derde aanbeveling laat de Commissie weten dat gemeenten de ruimte moet worden geboden om gebiedsgericht oplossingen te zoeken en daarbij in te grijpen in bestaande situaties. De POV en LTO Nederland missen in het rapport wat de nieuwe Omgevingswet hierin kan betekenen en de aanbeveling aan gemeenten om een goed RO-beleid te voeren zodat er geen geurgevoelige objecten in de buurt van veehouderijbedrijven ontstaan. Aan het gebiedsgerichte beleid wordt al invulling gegeven via de zogenaamde warme sanering van varkenshouderijen en het eindigen van de ‘gedoog’-stoppersregeling op 1 januari 2020. De saneringsregeling gaat naar verwachting later dit jaar open. POV en LTO vinden dat bedrijven die de meeste overlast geven voor hun omgeving als eerste in aanmerking moeten komen voor deelname aan deze regeling.

Het laatste POV nieuws

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het...

Lees meer >

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar...

Lees meer >

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >