POV bereikt akkoord met LNV: aanzienlijke reductie wilde zwijnen

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het resultaat van onderhandelingen die de POV de afgelopen weken voerde met het ministerie van LNV.

Het ministerie van LNV, provincies en POV hebben afgesproken een gezamenlijke roadmap op stellen met acties voor het verkleinen van de risico’s van insleep van Afrikaanse varkenspest. Hier zullen ook de natuurorganisaties bij worden betrokken. Het substantieel terugdringen van de omvang van de wilde zwijnen stapels in Nederland, zal een van de acties zijn. Deze roadmap zal naar verwachting in oktober klaar zijn. Er zal een taskforce worden ingesteld, waarin ook de POV zitting heeft, om de roadmap te realiseren.

POV-bestuur akkoord

Het Landelijk Bestuur van de POV is afgelopen donderdag akkoord gegaan met dit resultaat. De POV wilde twee weken geleden geen handtekening zetten onder het nieuwe Convenant Diergezondheidsfonds (DGF), zo lang er niets aan de insleeprisico's door wilde zwijnen zou worden gedaan. Het mag niet zo zijn dat de verzekeringspremies voor boeren omhoog moeten, omdat de risico's alsmaar toenemen door een uitdijende wilde zwijnenstapel buiten de aangewezen gebieden. Het akkoord dat deze week werd gesloten, gaat verder dan de algemene intenties omtrent de wilde zwijnen die de afgelopen 10 jaar in het DGF-convenant zijn neergelegd, en die niet tot krimp maar juist tot een toename van de aantallen hebben geleid. De POV heeft er vertrouwen in dat er met de Taskforce en het nieuwe akkoord voor het opstellen van een actiegerichte roadmap, wel resultaat wordt geboekt. De POV zal inzetten op doelgerichte en afrekenbare afspraken met provincies en natuurorganisaties.

Rol overheid

De minister van LNV heeft bestuurlijke afspraken gemaakt met de betrokken provincies. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het faunabeheer en het reduceren van de wilde zwijnen stapels. Het Landelijk Bestuur van de POV heeft in deze gezegd vertrouwen te hebben in het ministerie van LNV. De afspraak voor het opstellen van de roadmap wordt opgenomen in het convenant DGF. Het Landelijk Bestuur van de POV is blij met het bereikte resultaat en heeft ingestemd met ondertekening van het nieuwe convenant diergezondheidsfonds.

De minister van LNV heeft op 26 april 2019 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat wat de voortgang is met betrekking tot het DGF-convenant. In aansluiting hierop is de internetconsultatie gestart voor de Algemene maatregel van bestuur op basis waarvan de sectorplafonds worden vastgesteld.

'Link naar de brief aan de Tweede Kamer'

Het laatste POV nieuws

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >

De wilde zwijnenstapels zullen fors kleiner worden, om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dit is het...

Lees meer >

Deze week bracht de Commissie Geurhinder Veehouderij, onder leiding van mr. P.J. van Biesheuvel, advies uit over de geurproblematiek die vorig jaar...

Lees meer >

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >