'Brabant mag boeren niet onnodig geld uit zakken kloppen met vasthouden aan onmogelijke termijnen'

“Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant mag boeren niet onnodig geld uit de zakken kloppen”, stelt Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. De termijnen die het vorige college heeft gesteld in het Brabantse maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij, moeten daarom zo snel mogelijk van tafel. “Deze termijnen zijn van achter de burelen overhaast vastgesteld door het vorige college, maar in de praktijk onuitvoerbaar. Hier is geen sprake van de door Brabant gewenste zorgvuldigheid.”

Om te kunnen voldoen aan het maatregelenpakket, moeten varkenshouders voor het einde van dit jaar een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Varkenshouders zitten nu met hun handen in het haar. Zij worden gedwongen nu een vergunning aan te vragen voor een ‘nieuw’, veel beter functionerend stalsysteem tegen ammoniakemissies, terwijl zo’n stalsysteem er op dit moment niet is. De stalsystemen waaruit boeren verplicht worden te kiezen, voldoen voor veel bedrijven niet aan de nieuwe eisen die de provincie Noord-Brabant stelt. En de betere stalsystemen die de emissies moeten aanpakken bij de bron, worden momenteel ontwikkeld en zijn nog niet op de markt. Overheid en bedrijfsleven hebben miljoenen euro’s uitgetrokken voor een snelle ontwikkeling van dergelijke stalsystemen, die de emissies bij de bron aanpakken.

“Als het nieuwe college vasthoudt aan de termijn die het vorige college heeft ingevoerd, worden varkenshouders gedwongen veel geld uit te geven voor systemen die meteen erna weer afgekeurd zullen gaan worden omdat de provincie Brabant de werking onvoldoende vindt. Dit zou een absurde situatie zijn en dit mag niet gebeuren”, aldus Janssen. Zij hoop dat de partijen die deelnemen aan de formatieonderhandeling dit inzien, en hier bij het nieuwe coalitieakkoord rekening mee houden.

Het laatste POV nieuws

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld dat de koers van de oude coalitie op het gebied van...

Lees meer >

Het varken weer benutten tegen de voedselverspilling. Dat is de inzet van Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie varkenshouderij....

Lees meer >

“Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant mag boeren niet onnodig geld uit de zakken kloppen”, stelt Linda Janssen,...

Lees meer >

"Intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar." POV-voorzitter Linda Janssen heeft geen goed woord over voor de bestorming van een varkensboerderij door...

Lees meer >

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het...

Lees meer >