'Brabant mag boeren niet onnodig geld uit zakken kloppen met vasthouden aan onmogelijke termijnen'

“Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant mag boeren niet onnodig geld uit de zakken kloppen”, stelt Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. De termijnen die het vorige college heeft gesteld in het Brabantse maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij, moeten daarom zo snel mogelijk van tafel. “Deze termijnen zijn van achter de burelen overhaast vastgesteld door het vorige college, maar in de praktijk onuitvoerbaar. Hier is geen sprake van de door Brabant gewenste zorgvuldigheid.”

Om te kunnen voldoen aan het maatregelenpakket, moeten varkenshouders voor het einde van dit jaar een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Varkenshouders zitten nu met hun handen in het haar. Zij worden gedwongen nu een vergunning aan te vragen voor een ‘nieuw’, veel beter functionerend stalsysteem tegen ammoniakemissies, terwijl zo’n stalsysteem er op dit moment niet is. De stalsystemen waaruit boeren verplicht worden te kiezen, voldoen voor veel bedrijven niet aan de nieuwe eisen die de provincie Noord-Brabant stelt. En de betere stalsystemen die de emissies moeten aanpakken bij de bron, worden momenteel ontwikkeld en zijn nog niet op de markt. Overheid en bedrijfsleven hebben miljoenen euro’s uitgetrokken voor een snelle ontwikkeling van dergelijke stalsystemen, die de emissies bij de bron aanpakken.

“Als het nieuwe college vasthoudt aan de termijn die het vorige college heeft ingevoerd, worden varkenshouders gedwongen veel geld uit te geven voor systemen die meteen erna weer afgekeurd zullen gaan worden omdat de provincie Brabant de werking onvoldoende vindt. Dit zou een absurde situatie zijn en dit mag niet gebeuren”, aldus Janssen. Zij hoop dat de partijen die deelnemen aan de formatieonderhandeling dit inzien, en hier bij het nieuwe coalitieakkoord rekening mee houden.

Het laatste POV nieuws

Animal Liberation Front plaatste eind juli een filmpje op het internet, waarop is te zien dat enkele gezonde zeer jonge biggen bij de moeder werden...

Lees meer >

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt...

Lees meer >

Op 28 juni 2019 kwamen onderhandelaars van de Europese Unie en de vier Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) tot een...

Lees meer >

Dit voorjaar beweerde actiegroep Varkens in Nood dat er ruim twee miljoen varkens illegaal gehouden zouden worden in Nederland. In samenwerking met...

Lees meer >

“Bij het stoppen van boeren, gaat geregeld gejuich op vanuit de samenleving”, ervaart Linda Janssen, voorzitter van varkenshouderijorganisatie POV....

Lees meer >