POV: 'Zet varkens in tegen voedselverspilling'

Het varken weer benutten tegen de voedselverspilling. Dat is de inzet van Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie varkenshouderij. Voedselverspilling is een groot probleem, wereldwijd maar ook in Nederland. Verspilling past niet in een duurzame wereld, verspilling vormt een forse aanslag op het klimaat met bovendien een enorme afvalberg. “Het varken is één van de weinige dieren die overweg kan met menselijke voedingsresten. Via dit dier kan de enorme berg voedselresten een nuttige bestemming krijgen, waarmee de voedsel- en klimaatkringloop weer deels kan worden gesloten”, stelt Janssen.

Veel voedsel dat de landbouw wereldwijd voortbrengt, komt niet terecht op het bord van de consument. Een derde gaat tussen oogst en consumptie verloren. Dat is heel veel. Zo’n 8 procent van de wereldwijde broeikasgasuitstoot is het gevolg van het produceren van voedsel, dat verspild wordt. Die broeikasgassen zijn dus onnodig de lucht ingeblazen.

In rijke, geïndustrialiseerde landen, waaronder Nederland, is de voedselverspilling veruit het grootste. Wereldvoedselorganisatie FAO heeft uitgerekend dat voedselverspilling in Europa zorgt voor 680 kilo onnodige CO2-uitstoot per persoon. (De productie van één kilo varkensvlees gaat gepaard met 5 kilo CO2).

Vroeger hadden gezinnen een varken, nu een afvalcontainer

De Rijksoverheid zet in op een duurzame recycle-economie. In deze circulaire economie bestaat geen afval, maar alleen grondstof die steeds opnieuw wordt gebruikt. “Het verbaast ons dat die circulaire economie niet van toepassing is op voedselverspilling en de klimaatopgave”, stelt Janssen. “Het klimaatakkoord houdt tot nu toe geen rekening met hergebruik van grondstoffen als etensresten.” Vroeger waren de voedsel- en klimaatkringloop vrijwel gesloten. Gezinnen verbouwden hun eigen voedsel, de etensresten gingen naar het varken en de mest weer op het land. Nutriënten, maar ook CO2, zaten in de kringloop. Het varken zorgde daarbij voor hoogwaardig voedsel in de vorm van smaakvol vlees. “Nu hebben gezinnen in plaats van een varken een afvalcontainer.”

Regelgeving wijzigen

Op dit moment is het wettelijk verboden om etensresten te voeren aan varkens in verband met mogelijke verontreiniging. Alvorens etensresten gevoerd mogen worden, zullen deze zodanig bewerkt moeten zijn, dat deze de gezondheid van de dieren en de voedselveiligheid niet in gevaar brengen. “Als de overheid een nuttig gebruik van etensresten mogelijk maakt, dan hebben de varkens de oplossing”, aldus Janssen.

Het laatste POV nieuws

Animal Liberation Front plaatste eind juli een filmpje op het internet, waarop is te zien dat enkele gezonde zeer jonge biggen bij de moeder werden...

Lees meer >

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt...

Lees meer >

Op 28 juni 2019 kwamen onderhandelaars van de Europese Unie en de vier Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) tot een...

Lees meer >

Dit voorjaar beweerde actiegroep Varkens in Nood dat er ruim twee miljoen varkens illegaal gehouden zouden worden in Nederland. In samenwerking met...

Lees meer >

“Bij het stoppen van boeren, gaat geregeld gejuich op vanuit de samenleving”, ervaart Linda Janssen, voorzitter van varkenshouderijorganisatie POV....

Lees meer >