Linda Janssen: “Nederland moet oppassen dat platteland leefbaar blijft”

“Bij het stoppen van boeren, gaat geregeld gejuich op vanuit de samenleving”, ervaart Linda Janssen, voorzitter van varkenshouderijorganisatie POV. “Mensen realiseren zich niet wat dit doet met de mensen op het platteland. Wij zien dat plattelanders de laatste jaren massaal het bijltje erbij neergooien, als gevolg van dit soort reacties. Mensen realiseren zich niet hoe hard boeren worden geraakt door de talrijke boodschappen die duidelijk maken dat zij niet gewenst zijn in ons land.” Janssen reageert hiermee op de nieuwe stroom berichten die de POV bereikt over de 60 miljoen extra aan middelen die het kabinet voornemens is uit te trekken voor de herstructurering van de varkenshouderij.

 

De ontwikkelingen op het platteland zijn de laatste jaren uiterst zorgelijk. “Uit cijfers van wereldvoedselorganisatie FAO blijkt dat het Nederlandse platteland in hoog tempo ontvolkt. In 1990 woonden en werkten nog 4,7 miljoen Nederlanders op het platteland. Tegenwoordig zijn dat er nog maar 1,4 miljoen, vooral de laatste paar jaar is het enorm hard gegaan. Daarentegen breiden de stedelijke gebieden zich in rap tempo uit: in 1990 woonden 10,2 miljoen Nederlanders in stedelijk gebied, tegenwoordig zijn dat er 15,5 miljoen. Deze verschuiving heeft als gevolg dat er vanuit de samenleving een steeds grotere druk wordt gelegd op plattelandsbewoners, die worden op alle fronten onder het vergrootglas gelegd.” De steeds heftigere beweringen dat boeren Nederland onleefbaar zouden maken, doen Janssen enorm veel. “Kijk ook eens naar de forse stappen die varkenshouders hebben gezet in de afgelopen jaren om de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur terug te dringen en wat er is gedaan aan het verbeteren van dierenwelzijn, en nu heeft de varkenssector opnieuw samen met de overheid de handschoen opgepakt om overlastsituaties adequaat aan te pakken. ”

Extra geld voor herstructurering varkenshouderij

Janssen bevestigt de berichtgeving in de media dat het kabinet voornemens is 60 miljoen extra geld beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de varkenshouderij. “Dit geld is bedoeld om varkenshouders die willen stoppen te kunnen laten stoppen. Dit geld komt bij de 120 miljoen die vorig jaar al werd toegezegd voor dit doel. We hebben met de overheid afspraken gemaakt over verdere verduurzaming en daarbij gaan sanering, en innovatie en structuurverbetering, hand in hand.” Janssen is blij met het extra geld voor de herstructurering. “Wij willen dat boeren geen overlast veroorzaken, maar ook dat zij gewaardeerd worden. Daar werken wij hard aan, net als aan andere wensen van de samenleving. Juichen bij iedere varkenshouder die de pijp aan Maarten geeft, liefst met een trap na, dat is niet zoals wij in Nederland met elkaar zouden moeten omgaan. Boeren verdienen net als andere bevolkingsgroepen, steun van de samenleving.”

Het laatste POV nieuws

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >

Animal Liberation Front plaatste eind juli een filmpje op het internet, waarop is te zien dat enkele gezonde zeer jonge biggen bij de moeder werden...

Lees meer >

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt...

Lees meer >