'Varkens in Nood geen betrouwbare partij om zaken mee te doen'

Dit voorjaar beweerde actiegroep Varkens in Nood dat er ruim twee miljoen varkens illegaal gehouden zouden worden in Nederland. In samenwerking met RTL Nieuws trachtte Varkens in Nood de varkensboeren weg te zetten als frauduleus. De POV liet van meet af aan weten dat de berekeningen van Varkens in Nood onmogelijk konden kloppen, maar de RTL Nieuws-redactie weigerde de POV inzage in het volledige rapport waardoor het niet mogelijk was de vinger precies op de zere plek te leggen. “De gang van zaken geeft maar weer eens aan dat Varkens in Nood geen betrouwbare partij is om zaken mee te doen”, stelt POV-voorzitter Linda Janssen. Vandaag bevestigde minister Schouten dat de berekeningen van Varkens in Nood onjuist zijn. Er is geen reden aan te nemen dat er illegale varkens in Nederland zijn.

De Redactie van RTL Nieuws liet de POV op de ochtend van de uitzending (21 januari) weten dat uit berekeningen van Varkens in Nood was gebleken dat er 2,3 miljoen varkens illegaal verbleven in Nederland. Volgens de POV was dit schier onmogelijk, het is überhaupt onmogelijk om niet geregistreerde varkens af te zetten in de markt of te exporteren. “Wij wilden de berekening van Varkens in Nood daarom op juistheid checken, maar wij kregen die mogelijkheid niet van RTL Nieuws”, stelt Janssen. “Vlak voor de deadline kregen wij weliswaar eerst enkele oneven pagina’s uit het rapport toegemaild en later werden daar een paar even pagina’s aan toegevoegd. Maar de hoofdmoot van het rapport mochten wij niet inzien, ondanks dat wij daar flink op hebben aangedrongen. Zonder inzage was het onmogelijk ons te verweren tegen de aantijgingen. Janssen: “Als een journalist op deze wijze werkt, dan heeft hij maar één doel: ervoor zorgen dat de aangeklaagde partij zich niet goed kan verweren.”

Janssen is blij dat minister Schouten nu ook tot de slotsom komt dat de berekening van Varkens in Nood niet deugt. Varkens in Nood doet aannames op basis van verschillende gegevensbronnen, een kleine fout in de aannames leidt bij extrapolatie tot grote getallen. Dat is hier gebeurd. Verder heeft Varkens in Nood verschillende databronnen met elkaar vergeleken, die niet geschikt zijn voor onderlinge vergelijking, bevestigt minister Schouten.

Het laatste POV nieuws

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >

Animal Liberation Front plaatste eind juli een filmpje op het internet, waarop is te zien dat enkele gezonde zeer jonge biggen bij de moeder werden...

Lees meer >

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt...

Lees meer >