Activisten stelen zeer jonge biggen op varkensboerderij

Animal Liberation Front plaatste eind juli een filmpje op het internet, waarop is te zien dat enkele gezonde zeer jonge biggen bij de moeder werden weggehaald en meegenomen. De biggen werden meegenomen naar een huis en kregen daar melk uit een fles te drinken. De POV veroordeelt deze daad, het is buitengewoon onverantwoord om dergelijke jonge dieren bij hun moeder weg te nemen.

Op het filmpje is te zien dat de jonge biggen in konijnenhokken worden gezet en aan hun gedrag is te zien dat zij op zoek zijn naar hun moeder. De POV vreest dat de biggen het niet gaan redden, zij zijn te jong om het in deze fase van hun leven zonder moederzorg en -melk te kunnen stellen. Bij dergelijke jonge biggen steken de voeding en verzorging bijzonder nauw, voedingsfouten en een te warme of koude leefomgeving leiden onmiddellijk tot problemen met de gezondheid en een groot risico op sterfte.

In de Achterhoek werden omstreeks dezelfde tijd zeer jonge biggen aangeboden aan de Dierenambulance. Deze heeft de aanbieder laten weten dat de dieren nergens plaatsbaar zijn omdat deze geen oormerk in hebben en de herkomst niet traceerbaar is. De POV vermoedt dat het hier gaat om de biggen die kort ervoor zijn ontvreemd uit de stal. Waar de diertjes nu zijn en of ze nog leven, is niet bekend.

De POV heeft vorige week contact opgenomen met de politie, die de zaak serieus neemt. De POV onderzoekt de zaak ook zelf, en is op zoek naar de boerderij waar de dieren zijn ontvreemd. Sectorgenoten wordt verzocht het filmpje goed te bekijken en bij de POV te melden als de stal wordt herkend. De POV wil dat de daders hard worden aangepakt.

 

Bekijk de video op youtube: www.youtube.com/watch

Het laatste POV nieuws

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft besloten per direct alle overleg met het ministerie van Landbouw op te schorten. Aanleiding is de...

Lees meer >

Farmers Defence Force (FDF) organiseert op 1 oktober een boerenprotest in Den Haag. Naar verwachting zullen enkele duizenden boeren deelnemen. Dat...

Lees meer >

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >