POV stuurt standpunten PAS-impasse naar 'Commissie Remkes'

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de zogenaamde Commissie Remkes. Behoud van ontwikkelruimte, geen ruimte gratis weggeven en meten is weten zijn daarbij uitgangspunten.

Op 29 mei jl heeft de Raad van State de juridische basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als onvoldoende beoordeeld. Hierdoor is Nederland in een stikstof-impasse terecht gekomen: alle ontwikkelingen die stikstofemissie veroorzaken zijn stilgelegd. Minister Schouten heeft een adviescollege ingesteld om de impasse te doorbreken. POV heeft haar visie ingebracht bij dit College. De inbreng van POV is opgedeeld in oplossingen voor de korte en middellange termijn en oplossingen op de lange termijn.

Voldoende ontwikkelruimte

Omdat het optuigen van een nieuw beleid veel tijd kost, is het nodig om op kortere termijn verder te gaan met beleid van voor de invoering van het PAS. Dat betekent: intern salderen en extern salderen, waarbij POV inzet op één op één saldering op de korte termijn.

Grote bouwprojecten en industrieën zijn ook op zoek naar stikstofruimte: zij kijken daarbij naar de veehouderij. POV wil voorkomen dat de veehouderij wordt leeggekocht door deze partijen. POV wil daarom gewaarborgd hebben dat er voldoende ontwikkelruimte blijft.

Geen ruimte om niet inleveren

Via de warme sanering zal de varkenshouderij stikstofruimte inleveren. Daarnaast zal er de komende jaren nog aanzienlijk wat stikstofruimte gereduceerd worden via de innovatie-opgave vanuit de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. De verwachting is dat hiermee in 2030 tussen de 6 en 8 miljoen kilo stikstof zal worden gereduceerd. De stikstofruimte die de varkenshouderij hiermee levert, wil POV niet gratis weggeven: het omzetten van stikstofruimte in geld kan de blijvende varkenshouders de mogelijkheid geven om te verduurzamen en innoveren.

Meten is weten

De POV wil op termijn toe naar een gemeten stikstofdepositie in plaats van een berekende. De berekeningen staan al jaren ter discussie. Het Aerius-model berekent de stikstofdepositie op basis van vergunde situaties. Hierdoor wordt ook depositie berekend over de vergunde maar niet ingevulde situaties: de zogenaamde latente ruimte. POV wil naar realtime metingen: het ter plaatse meten van de ammoniak- en stikstofemissie van een stal. De veehouder is dan alleen verantwoordelijk voor zijn eigen uitstoot. Daarmee kan de stap gemaakt worden naar een doelgericht beleid waarbij de veehouder zelf de systemen kiest om onder zijn of haar persoonlijke ammoniakplafond te blijven.

Het laatste POV nieuws

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft besloten per direct alle overleg met het ministerie van Landbouw op te schorten. Aanleiding is de...

Lees meer >

Farmers Defence Force (FDF) organiseert op 1 oktober een boerenprotest in Den Haag. Naar verwachting zullen enkele duizenden boeren deelnemen. Dat...

Lees meer >

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >