I&R / VVL melden via MijnPOV

I&R meldingen kunnen niet meer geregistreerd worden bij de Gezondheidsdienst voor dieren (I&RVL loket). Vanaf nu kunt u uw I&R/VVL meldingen registreren via de databank MijnPOV. Via MijnPOV kunt u transport toestemmingen aanvragen en uw aan- of afvoermelding registreren. 

De POV roept alle varkenshouders op om te kiezen voor I&R/VVL registratie via MijnPOV.

POV-leden en ook niet-leden krijgen de komende periode een korting van 100 procent wanneer zij melden via het I&R/VVL systeem van MijnPOV. Heeft u nog geen inloggegevens, neem dan contact op met de POV helpdesk. U krijgt direct toegang tot de databank en u kunt beginnen met uw I&R/VVL meldingen. 

Waarom moet ik kiezen voor het registreren van I&R/VVL via MijnPOV?

1. De varkenssector heeft met MijnPOV haar eigen I&R/VVL systeem ontwikkeld. Het systeem is dus van de sector zelf en alle data blijven in uw bezit. Bij POV bent u eigenaar van uw gegevens en bepaalt u zelf wat er mee gebeurt.

2. De POV is de enige partij die vanuit sectorbelang collectief het databeheer en I&R / VVL meldingen organiseert.

3. In een crisissituatie is de POV niet afhankelijk van derden en zijn alle gegevens over verplaatsing van varkens direct beschikbaar vanuit het eigen systeem.

Wilt u I&R melden via MijnPOV?

Voor het aanvragen van een account kunt u contact opnemen met de Helpdesk via onderstaande contactgegevens.

Heeft u vragen? 

Download het vraag en antwoord formulier over I&R/VVL in MijnPOV

Of neem contact op met de helpdesk. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur uur via telefoonnummer 088  888 66 05 of via servicedesk@pov.nl. 

Nog geen lid van POV?

Zeker in de huidige tijd is het van groot belang om als varkenssector één collectief te vormen.

Klik hier om lid te worden

Meer nieuws over de POV

Klik hier voor alle POV-nieuws

Vragen en antwoorden over de POV

Kunt u hier inzien