Vraag en antwoord MijnPOV I&R/VVL

I&R meldingen kunnen niet meer worden geregistreerd bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (I&RVL loket). Vanaf nu kunt u uw I&R/VVL meldingen registreren via de POV-databank MijnPOV.

Wilt u transporten melden in MijnPOV? Neem dan contact op met de helpdesk via: 088 888 66 05 of via servicedesk@pov.nl. Dan kunt u direct uw meldingen registreren.

Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over MijnPOV en nieuwe regelingen.

Waarom is er een nieuw I&R/VVL systeem?

Een betrouwbare I&R databank is noodzakelijk om bij uitbraken van dierziekten en incidenten op het gebied van voedselveiligheid op effectieve wijze te kunnen ingrijpen. De schade van een uitbraak of incident komt voor het grootste deel terecht bij de sector. Het vorige I&RVL systeem was sterk verouderd. Om de schade bij een mogelijke uitbraak zo ver mogelijk te beperken heeft de POV geïnvesteerd in een betrouwbaar I&R/VVL systeem. 

Waarom heeft POV een eigen I&R/VVL-systeem ontwikkeld?

De POV heeft dit systeem ontwikkeld omdat wij als varkenssector in een crisissituatie niet afhankelijk willen zijn van andere partijen. Wij willen alle I&R/VVL gegevens direct beschikbaar hebben vanuit MijnPOV.

Zijn mijn gegevens veilig in MijnPOV?

De RvO heeft verschillende eisen gesteld waaraan de databank moet voldoen, waaronder privacy eisen. POV gebruikt de I&R gegevens alleen ten behoeve van de I&R regeling. Wanneer u lid bent van de POV gelden de voorwaarden van de POV waar u akkoord mee bent gegaan. De gegevens in de databank kunnen dan gebruikt worden voor bijdrage aan de doelstellingen van de POV. POV-leden hebben inspraak in wat er met de gegevens gebeurt door inspraak in de ALV (Algemene Leden Vergadering) van POV. Bij andere databanken is dit mogelijk anders.

Waarom is het zo belangrijk dat ik bij MijnPOV mijn I&R/VVL meldingen registreer?

De varkenssector heeft via de POV haar eigen I&R/VVL-systeem ontwikkeld. Het systeem is dus van de sector zelf. Commerciële partijen claimen I&R/VVL ook gratis te kunnen verzorgen. Echter zij hebben geen collectieve middelen beschikbaar, dus uiteindelijk gaat u toch betalen. Alleen bij POV worden alle kosten voorlopig gefinancierd uit collectieve middelen waardoor u achteraf niet alsnog gaat betalen. De POV is de enige partij die vanuit sectorbelang collectief het databeheer en I&R/VVL meldingen organiseert. Andere partijen hebben commerciële belangen en ondermijnen daarmee het sectorbelang.

Moet ik lid zijn van de POV om te registreren in de databank?

Leden en niet-leden kunnen I&R melden via MijnPOV. Máár juist in deze tijd is het van groot belang om als varkenssector één collectief te vormen. Het kan interessant zijn voor u, als varkenshouder, om hierbij aan te sluiten. Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als lid van POV.

Ik heb geen inloggegevens voor MijnPOV, wat moet ik doen?

Alle varkenshouders hebben per post een brief gekregen met informatie over MijnPOV. Mocht u de brief niet meer hebben of heeft u deze niet gekregen, neem dan contact op met de POV helpdesk. U krijgt dan direct toegang tot de databank waar u uw I&R/VVL meldingen kunt registreren. 

Wat betekent MijnPOV voor handelaren?

Mits gemachtigd, kunnen handelaren voor varkenshouders verschillende meldingen en aanvragen uitvoeren. Als handelaar kunt u via MijnPOV een eenzijdige machtiging registreren voor uw klanten waarvan u (in uw eigen administratie) al een machtiging heeft.

Wat betekent MijnPOV voor andere afnemers, zoals verzamelplaatsen en slachterijen?

Via MijnPOV kan de actuele status van een aanleverend UBN worden geraadpleegd. MijnPOV biedt afnemers de mogelijkheid om te controleren of een varkenshouderijbedrijf mag afvoeren. Dit kan van belang zijn tijdens een dierziektecrisis of een voedselveiligheid-incident. Daarnaast krijgt u een signaal als een varkenshouder een transport naar uw UBN heeft gemeld.

Ik heb een of meerdere hobbyvarken(s). Geldt dit ook voor mij?

Iedereen die in het bezit is van varkens, ook al is het als hobby, moet voldoen aan de regelgeving. Hobbyhouders dienen:
- Een UBN te hebben/aan te vragen (bij RvO) 
- Een bedrijfsstatus aan te vragen (bij RvO)
- De aan- en afvoer van varkens te melden in het I&R systeem (via MijnPOV)
- En hiermee een bedrijfsregister bij te houden met alle aan- en afvoer van varkens (via MijnPOV)

Wijzigingen per 4 oktober 2015

Zijn er ook wijzigingen in de regelgeving en meldingen gekomen?

Ja, er zijn enkele wijzigingen: 

- Telefonisch melden is niet meer mogelijk.

- Bij een I&R aan- of afvoermelding moeten nu ook de kentekens van het transportmiddel worden gemeld.

- Bij transporten naar andere varkenshouders dient eerst een toestemming aangevraagd te worden. Transport toestemmingen zijn 7 dagen geldig. Voor transport naar slacht, export of een verzamelplaats hoeft u geen toestemming aan te vragen.

- Als er een transport heeft plaats gevonden dient u dit transport te registreren. Het is van belang dat u deze melding binnen 2 werkdagen na de dag van transport registreert.

- Bij export- en importmeldingen dient het gezondheidcertificaatnummer vermeld te worden.

- Als een onderneming een transportmelding registreert van of naar uw UBN, dan krijgt u een signaal welke u kunt omzetten in uw eigen aan- of afvoermelding.

Wilt u I&R melden via MijnPOV?

Voor het aanvragen van een account kunt u contact opnemen met de Helpdesk via onderstaande contactgegevens.

Heeft u nog vragen? 

Op MijnPOV vindt u een handleiding van het I&R/VVL systeem en een uitgebreid vraag en antwoord formulier.

Neem contact op met onze helpdesk. De helpdesk is te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur uur via het e-mail adres: servicedesk@pov.nl of het telefoonnummer 088 - 888 66 05.

Huishoudelijk reglement

Kunt u hier inzien

Statuten

Kunt u hier inzien

Vragen en antwoorden over de POV

Kunt u hier inzien