POV Regeling Stalkeuring

De POV heeft een nieuwe regeling ontwikkeld voor varkenshouders, exporteurs en transporteurs, genaamd 'POV Regeling Stalkeuring'. POV is regelinghouder van deze regeling.

De opzet van de POV Regeling Stalkeuring inclusief de voorschriften is getoetst aan de Regeling handel levende dieren en levende producten en hoofdstuk 6 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s. Ook is de POV Regeling Stalkeuring getoetst aan de door de NVWA opgestelde kenmerken en criteria voor een geaccepteerd kwaliteitssysteem met betrekking tot levend vee.

Varkenshouders met een IKB Varken of IKB Nederland Varkens certificaat kunnen deelnemen aan de POV Regeling stalkeuring. De POV Regeling Stalkeuring wordt in de aanloopfase van de pilot gecertificeerd door één CI.

Momenteel kunnen andere CI’s een erkenning aanvragen bij het Centraal College van Deskundigen (CCVD). De CI’s dienen te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden POV regeling stalkeuring en hun aanvraag via het aanvraagformulier kenbaar te maken bij het CCVD.

Voorschriften POV Regeling Stalkeuring

Voorschriften POV regeling stalkeuring - Varkenshouders

Voorschriften POV regeling stalkeuring - Exporteurs Transporteurs

Heeft u vragen? 

Neem contact op met de POV. Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur via

- Telefoonnummer: 088 888 66 05

- Of stuur een e-mail naar info@pov.nl

Meer nieuws over de POV

Klik hier voor alle POV-nieuws

Vragen en antwoorden over de POV

Kunt u hier inzien