De POV

De POV heeft meerdere pijlers waar de organisatie zich op richt.

Belangrijkste recente pijlers zijn:

- Onderzoeksagenda Varkenshouderij

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

- Regeling Ketenconcepten Varkenshouderij

- I&R/VVL

- Promotie materiaal

- UDD-regeling

- Kwaliteit