Bezwaar maken bij NVWA tegen te veel betaalde kosten

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept alle varkenshouders op om bezwaar te maken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, tegen te veel betaalde toezichts- en handhavingskosten. De POV doet deze oproep op basis van het gepubliceerde advies van de Raad van State.

Het bezwaar moet rechtstreeks worden verstuurd aan de NVWA. Een kopie van het bezwaar moet worden gestuurd aan de POV. Die heeft hiervoor een speciaal email-adres aangemaakt: bezwaren@pov.nl. De POV zal alle kopieën van de bezwaren verzamelen. Op basis hiervan worden de vervolgstappen bekeken.

U vindt hier een concept bezwaarschrift die u als varkenshouder kunt gebruiken. U dient het bewaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van de factuur op te sturen. U dient de grijze vlakken aan te vullen.

Hier vindt u meest gestelde vragen over het indienen van het bezwaar.

Checklijst voor invullen / verzenden bezwaarschrift:

- Heeft u het bezwaarschrift ondertekend?

- Heeft u de plaats en datum van ondertekening ingevuld?

- Heeft u het factuurnummer en factuurdatum ingevuld?

- Heeft u uw debiteurnummer / relatienummer ingevuld (deze staan op de factuur waar uw bezwaar tegen is gericht)?

- Heeft u de factuur(en) aan het bezwaarschrift toegevoegd?

- U dient het bezwaarschrift aangetekend te versturen met bewijs van verzending. Op de achterzijde van de factuur waar tegen u bezwaar maakt, vindt u het adres waar u het bezwaarschrift naar toe kan sturen.

- Heeft u een kopie van het bezwaarschrift inclusief het bewijs van verzending per e-mail verstuurd naar bezwaren@pov.nl of per post aan de POV?

- Let op: u dient de factuur waar tegen u bezwaar maakt wel te betalen. Wordt uw bezwaar gegrond verklaard, dan dient de NVWA het te veel betaalde bedrag terug te betalen.