UDD regeling

De UDD-regeling is op een aantal punten verbeterd. Uit een evaluatie is gebleken dat de regels omtrent antibioticagebruik effectiever en praktischer toegepast kunnen worden. De verbetering, die per 1 januari 2017 ingaat, leidt tot een effectievere inzet van de dierenarts en maakt de regeling voor de veehouder praktisch uitvoerbaarder.

Door de verbetering van de regels hoeven varkenshouders met een structureel laag gebruik in antibiotica aan minder eisen te voldoen. Dit vermindert de administratieve lasten.  

Er is door het Ministerie van Economische Zaken een folder ontwikkeld die een overzicht van de veranderingen toelicht. Deze folder kunt u aanvragen via het secretariaat van de POV of hier downloaden. Veel gestelde vragen over antibioticagebruik vindt u hier.

De POV adviseert om aan de hand van deze folder met uw dierenarts te bespreken hoe deze nieuwe UDD-regeling op uw bedrijf kan worden toegepast.