Regeling Ketenconcepten Varkenshouderij

POV heeft de ‘Regeling Ondersteuning Ketenconcepten varkenshouderij’ openbaar gemaakt. De subsidieregeling is bedoeld voor collectieven van varkenshouders die hun positie in de keten willen professionaliseren en verstevigen.

De collectieven die in aanmerking willen komen voor deze subsidie kunnen zich van 17 juli tot en met 18 augustus aanmelden.

De Regeling Ondersteuning Ketenconcepten Varkenshouderij valt onder verantwoording van de POV. De regeling is bedoeld om collectieven van varkenshouders in ketens te versterken. De regeling is beschikbaar voor collectieven, in een meerjarige verbinding, met als oogmerk een betere kwaliteit/smaak van het vlees.

Daarnaast moet de inzet bijdragen aan een andere margeverdeling in de keten. De collectieven kunnen bestaan uit varkenshouders óf varkenshouders en ketenpartners. Er is € 980.000 beschikbaar via de Regeling. Collectieven kunnen aanspraak maken op de Regeling voor 50% van de totale kosten van de daarvoor in aanmerking komende activiteiten.  

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij
De Regeling Ondersteuning Ketenconcepten Varkenshouderij is een van de acties die voortvloeien uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Dit Actieplan is in juni 2016 gepresenteerd door de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. Deze coalitie bestaat uit POV, Rabobank en het Ministerie van Economische Zaken en staat onder voorzitterschap van Uri Rosenthal. Het actieplan heeft verschillende doelstellingen, waaronder het versterken van de marktpositie van de varkenshouderij, beter inspelen op klantwensen, versterken van het imago en het versterken van de ketensamenwerking. 

De Regeling Ondersteuning Ketenconcepten Varkenshouderij stimuleert juist de collectieven van varkenshouders, die gericht zijn op meer marktgericht produceren. Dit gebeurt door bestaande ketens te versterken en nieuwe producten en ketens te ontwikkelen. Het versterken van de positie van varkenshouders in de keten is hierbij uitgangspunt. 

Voorwaarden en aanmelden 
Download hier de voorwaarden voor de Regeling ondersteuningen ketenconcepten varkenshouderij

Meer informatie over de Regeling, het aanmelden en de uitvoering vindt u in het vraag-en-antwoordformulier op de website.
Klik hier voor de vragen en antwoorden

Collectieven die aanspraak willen maken kunnen zich melden via het aanmeldformulier
Klik hier voor het aanmeldformulier 

Meer informatie

Varkenshouders kunnen voor meer informatie contact opnemen met de uitvoerder via: ketenconcepten@pov.nl.