Onderzoeksagenda Varkenshouderij

De POV heeft samen met ketenpartners de Onderzoeksagenda Varkenshouderij opgesteld. Voor de jaren 2017-2020 is prioriteit aangebracht in alle uitdagingen waarvoor de varkenshouderij staat. De actuele uitdagingen zoals de thema’s bigvitaliteit en intacte staarten, vormen de basis van de brede onderzoeksagenda, waaraan nieuwe, innovatieve thema’s worden toegevoegd in de toekomst.

Na het wegvallen van de Productschappen was er geen collectieve financiering en commitment voor uitvoering van onderzoek. Onderzoek is van belang voor de concurrentiepositie van varkenshouders in Nederland. Om hier invulling aan te geven, heeft de POV met ketenpartners in de varkenshouderij een krachtige onderzoeksagenda neergezet. Op deze manier werkt de sector gestructureerd aan onderzoek dat de positie van varkenshouders in Nederland zal versterken. 

De onderzoekslijnen waaraan de varkenshouderij via de onderzoeksagenda gaat werken, zijn: 

- Bigvitaliteit

- Verantwoord omgaan met staarten

- Castratie en berengeur

- Data en informatiestromen in de varkenshouderij

- Verminderen van antibioticagebruik – Gezonde bedrijven

 

Lees hier meer over de Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017-2020.