Dossiers en thema's

De POV heeft meerdere pijlers waar de organisatie zich op richt.

Belangrijkste recente pijlers zijn:

- Onderzoeksagenda Varkenshouderij