Afrikaanse Varkenspest

Afrikaanse varkenspest (AVP) rukt op in Europa en heeft inmiddels in West Polen het grensgebied met Duitsland bereikt. De situatie blijft zorgelijk en noodzaakt ons om in Nederland er alles aan te doen om het virus buiten de deur te houden. Naast het op orde brengen en houden van de biosecurity op je eigen bedrijf kun je ook een bijdrage leveren aan het controleren van risicovolle parkeerplaatsen.

De POV doet een oproep aan alle varkenshouders en hun gezinsleden om dit in praktijk te brengen.

Sinds het aantreffen van AVP in België zijn er diverse maatregelen genomen om de risico’s voor insleep te minimaliseren. Eén van de risico’s voor de insleep van AVP is dat chauffeurs uit landen waar AVP heerst, voedingsmiddelen en vooral vleeswaren meebrengen en achterlaten op parkeerplaatsen en in de natuur langs snelwegen waar wilde zwijnen rondlopen.

Daarom is het heel belangrijk dat het afval in de afvalbakken wordt gedeponeerd en dat er voldoende goed afgesloten prullenbakken op de parkeerplaatsen zijn, die vaak genoeg geleegd worden.

 

Maatregelen Nederland om AVP buiten de deur te houden


Dat een besmetting met AVP in Nederland grote economische gevolgen heeft, hoeft geen betoog. Hoewel er internationaal is afgesproken dat een besmetting bij wilde zwijnen de AVP status van een land niet beïnvloedt, is de kans niet gering dat derde landen handelsbarrières opwerpen, waardoor de export ernstig wordt belemmerd met alle gevolgen van dien.

Het risico van verspreiding, vooral door menselijk handelen, blijft onverminderd groot. Het is daarom van het grootste belang de insleep te voorkomen door geen etensresten (varkensproducten) in de natuur achter te laten en door te voorkomen dat deze bij gehouden varkens terecht komen. Buitenlandse werknemers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Gezien het feit dat er in de zomerperiode een piek van seizoenswerkers is vanuit Oost-Europa is deze groep opnieuw benaderd via de werkgevers. De flyers die beschikbaar zijn om de (seizoens)medewerkers voor te lichten en te waarschuwen voor het meenemen van voedselproducten zijn via verschillende kanalen opnieuw onder de aandacht gebracht.


Mede op aandringen van de POV zijn de douanecontroles op import van vleesproducten door reizigers en toeristen (vliegvelden en haven) opnieuw verscherpt. Dit om te voorkomen dat er via die route besmette vleesproducten binnen komen. De NVWA heeft hierover regelmatig overleg met de douane instanties. Dit ook over het ontwikkelen en toepassen van waarschuwings- en informatie apps voor reizigers.

 

Varkenshouders: Blijf alert en neem verantwoordelijkheid


De POV roept varkenshouders op om alert te blijven en doet die oproep ook naar transporteurs, dierenartsen, jagers en overheden. Via de nieuwsbrief en andere kanalen wordt er op aangedrongen om alle mogelijke preventieve maatregelen in acht te nemen. De boodschap wordt herhaald:

Voorkom dat buitenlandse werknemers etenswaren meenemen uit hun thuisgebieden. Wees bijzonder alert op alle transporten die uw bedrijf aandoen. Pas zo consequent mogelijk het schone-vuile-weg principe toe. Zorg voor een adequate ongedierte bestrijding en zorg ervoor dat transportmiddelen secuur worden gereinigd en ontsmet en de voorzieningen om dat te doen op je bedrijf perfect in orde zijn.  Nadere informatie in het bewaarnummer van het POV ledenmagazine ‘Het Varkensgeluid’ dat in april 2019 aan alle varkenshouders is toegestuurd.

Download dit magazine hier.

Neem geen etenswaren mee uit uw thuisland!

De POV  roept alle medewerkers uit Centraal­ en Oost­Europa op geen etenswaren mee te nemen uit landen in deze regio's. Dit in verband  met het risico op verspreiden van Afrikaanse varkenspest.

Download de oproepen hier in het Tsjechisch, Roemeens, Bulgaars, Pools, Nederlands en Engels.  

Blijf scherp op ziekteverschijnselen bij je dieren die kunnen wijzen op AVP. Deze verschijnselen zijn te vinden op de GD-website.

 
Bij twijfel of verdenkingen neem direct contact op met uw dierenarts en/of de NVWA.