Blijf alert en neem verantwoordelijkheid

De POV roept varkenshouders op om alert te blijven. Werk als varkenshouder voor volledig bioveilig en leef de preventieve maatregelen die onder meer zijn opgenomen in de IKB-eisen en protocollen strikt na. Loop de bedrijfsvoering en de ‘externe biosecurity’ nog eens goed na. Breng de ‘lekken’ in beeld en dicht ze.

Kernpunten:

  1. Laat uitsluitend mensen op uw bedrijf toe die er noodzakelijk en beroepsmatig moeten zijn. Zorg ervoor dat alle erfbetreders de hygiënemaatregelen in acht nemen. Toegang uitsluitend na douchen (als dat mogelijk is) en met bedrijfskleding.
  2. Controleer nauwkeurig of de veewagens die op uw bedrijf komen laden goed gereinigd en ontsmet zijn. Als u de indruk heeft dat dit niet op orde is, stuur de wagen weg. Vraag en controleer het R&O-boekje, en check of na bezoek aan een risicoland of risicoregio er een extra R&O in Nederland heeft plaatsgevonden. Wees extra alert met buitenlandse wagens en chauffeurs.
  3. Zorg ervoor dat de R&O-voorzieningen en -middelen op uw bedrijf zodanig in orde zijn, dat een veewagen na lossen van de dieren uw bedrijf goed gereinigd en ontsmet kan verlaten. Zie hiervoor de flyer op de website van Vee&Logistiek Nederland en POV.
  4. Let goed op met (seizoen) medewerkers uit het buitenland. Voorkom dat buitenlandse werknemers etenswaren meenemen uit hun thuisgebieden.
  5. Koop geen ruwvoer of fourageproducten (snijmais, stro, hooi, hokverijkingsmateriaal) afkomstig uit risicolanden, risicogebieden en van onbekende herkomst.
  6. Neem nog eens goed de IKB-eisen, uw eigen bedrijfsprotocollen en werkwijzen met betrekking tot biosecurity door. Doe dit desgewenst samen met uw dierenarts. Spoor de ‘lekken’ op en dicht ze.

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we er samen voor zorgen dat we AVP en andere bedreigende dierziekten buiten de deur houden!

Nadere informatie in het Bewaarnummer van het POV ledenmagazine ‘Het Varkensgeluid’ dat in april 2019 aan alle varkenshouders is toegestuurd. Download het hier:

Vind meer informatie over Afrikaanse Varkenspest op de POV-website

1. Blijf alert en neem verantwoordelijkheid

2. Voorkomen risico's insleep AVP-virus

3. Hobbyhouders en buitenvarkens

4. Beheer en reductie aantallen wilde zwijnen in Nederland

5. Draaiboek bestrijding Afrikaanse Varkenspest